Noored looduskaitsjad

Karula noored looduskaitsjad

Kõigis kuues rahvuspargis toimuvad Eestimaa rahvusparkide noore looduskaitsja ehk Junior Rangeri kursused. Noore looduskaitsja ehk Junior Rangeri kursuste eesmärgiks on suurendada noorte keskkonna- ja loodusteadlikkust ning luua ja arendada noorte koostöövõrgustikku rahvusparkide ümber.

Euroopa Kaitsealade Liit (EUROPARC Federation) algatas noore looduskaitsja programmi selleks, et leida noori aktiivseid inimesi, kes on huvitatud loodusest ja tunnevad vastutust Euroopa loodusväärtuste säilimise eest ning soovivad kaasa rääkida Euroopa arengutes. Europarci föderatsioon korraldab alates 2002. aastast üleeuroopalist noore looduskaitsja kursust Junior Ranger. Eestis on kursusi korraldatud alates 2004. aastast, Karula rahvuspargis alates 2014. aastast.

Junior Ranger ehk noore looduskaitsja suvise kursuse ja jätkuseminaride eesmärgiks on suurendada keskkonna- ning loodusteadlikkust noorte seas. Tutvutakse looduskaitse praktilise tööga, omandatakse teadmisi rahvuspargi taimestikust ja loomastikust ning arutletakse laiemalt, kuidas muuta maailma paremaks. Kursusel osalenul on lootus esindada Eestit järgmisel aastal rahvusvahelises laagris, mida korraldatakse igal aastal erinevas riigis. Noored tutvuvad uute sõpradega, kellel on sarnane maailmavaade. Üheskoos saab arutleda ja arendada ideid ning mõtteid, mis on kasulikud kohalikule kogukonnale ja loodusele laiemalt. Noorte mõtted ja ideed on kasulikud ka kaitselade paremaks korraldamiseks. Laagrites tehakse ära mitmed vajalikud tööd, mis võivad aidata ohustatud liike ning säilitada kultuuripärandit. Kaitsealade töötajad mõistavad, et nende kogemusi ja teadmisi on vaja jagada noortele, kui tulevastele looduskaitse korraldajatele.

Vaata lisateavet rahvusvahelise programmi kohta Euroopa Kaitsealade Liidu kodulehelt.

Noored looduskaitsjad 2016. suvisel kursusel matkamas. Foto: Margit Turb

Kes, kui palju ja kuidas saavad osaleda?

  • Suvistel kursusel saavad osaleda 6.-12.klassi loodushuvilised noored, kes elavad rahvuspargi territooriumil või selle vahetus läheduses, on osalenud loodusteaduste viktoriinidel, aineolümpiaadidel ja/või on tõelised loodushuvilised.
  • Jätkuseminaridel saavad osaleda kõik, kes on varasemalt võtnud osa kursustest ja/või jätkuseminaridest.
  • Suvistel kursustel saab osaleda igas rahvuspargis kuni 20 noort ning sügis- ja kevadjätkuseminaridel kuni 15 noort loodushuvilist.
  • Kursustel kandideerimiseks tuleb esitada motivatsioonikiri, mille alusel valitakse välja osalejad.

Kursuseid korraldab Keskkonnaamet.

Karula rahvuspargis on noore looduskaitsja kursuste kontaktisikuks Helen Kivisild, helen.kivisild@keskkonnaamet.ee,  tel. 525 1552.