Eesti kaitsealad

Eestis on 962 kaitseala kogupindalaga 789 464 ha. Siin lehel saad uurida suuremate kaitsealade kaitse korraldamise, külastamisvõimaluste ja infomaterjalide kohta.
Ilmus Matsalu piirkonna uudiskiri 2020. aasta tegemistest. Uudiskirjas …
Matsalu piirkonna uudiskiri 2020
Keskkonnaamet tegi koos Maa-ametiga Looduskaitse kaardirakenduse kaudu…
Väljavõte looduskaitse kaardirakendusest
Kuuse-kooreüraski kahjustuste laienemine on põhjustanud kahtlusi, et kahjurid…
Aerofotode pildistamise lennuala
  16. detsembril kell 14-16 on Lahemaa arhitektuurihuvilised oodatud osalema…
Droonifoto Oanduaiast
Vormsi maastikukaitseala kaitsekorda on vaja muuta. Ootame kõiki huvilisi…
Saxby tuletorn
Keskkonnaamet kutsub seotud osapooli ja huvilisi 17.detsembril kell 11.00-12.30…
Lendorav.
Keskkonnaamet ja Muinsuskaitseamet koostöös Tartu Ülikooli, Konstantinoopoli…
Kuremäe klooster.