Eesti kaitsealad

Eestis on 962 kaitseala kogupindalaga 789 464 ha. Siin lehel saad uurida suuremate kaitsealade kaitse korraldamise, külastamisvõimaluste ja infomaterjalide kohta.
Matsalu rahvusparki jäävad jõed on kalastajate seas väga populaarsed, aga…
Kalastajad jõel kalastamas
Märtsikuu viimasel päeval toimunud Alutaguse rahvuspargi kootöökogus oli…
Vaade metsale
Ilmunud on järjekordne kevadine Karula rahvuspargi infoleht,  Tarupettäi…
Punane tulp, värvitud munad ja kana
Alanud kevadel looduses liikudes võivad inimesed tahtmatult häirida maas…
Vaatetorn, mille juures oleval parkimiskeelualal pargivad autod
31. märtsil toimus Alutaguse rahvuspargi koostöökogu kaitse-eeskirja ja…
Mets Alutagusel
Tõlgendaja, vahendaja, õpetaja, klienditeenindaja, meelelahutaja, korraldaja –…
Külastajad Tammispea rändrahnu juures
Määruse eelnõu avalik arutelu toimus 22. märtsil 2021 kell 15 Microsoft…
Vaade Suitsu tornist