Koostöökogu

Karula rahvuspargi koostöökogu on rahvuspargi kogukonna ja ametkondade regulaarne kokkusaamine kaitseala puudutavatel teemadel. Koostöökogu koosolekutele on oodatud kõik Karula rahvuspargiga seotud isikud ja organisatsioonid. Koostöökogu tööd korraldab Keskkonnaameti kultuuripärandi spetsialist Lilian Freiberg + 372 5172646

Koostöökogu eesmärgid:
•    Karula rahvuspargi looduse, maastike, kultuuripärandi, traditsioonilise ja loodushoidliku elulaadi ning tasakaalustatud keskkonnakasutuse säilitamisele, kaitsmisele, taastamisele, uurimisele ja tutvustamisele kaasa aitamine.
•    Kaitsekorralduslike küsimuste lahendamiseks ettepanekute tegemine.
•    Piirkonnaga seotud planeeringute, arengukavade ja strateegiate ühildamisele kaasa aitamine.
•    Infovõrgustiku loomine, avalikkuse teavitamine ja kaasamine.
 

Koostöökogu ja kogukonna koosolekute protokollid

Kogukonna koosoleku 20.10.2023 protokoll.

Kogukonna koosoleku 23.05.2019 protokoll.

Rahvuspargi koostöökogu ja kogukonna 26.10.2018 koosoleku protokoll.

Rahvuspargi koostöökogu ja kogukonna 29.11.2017 koosoleku protokoll.

Karula rahvuspargi koostöökogu aruanne 2016

Koostöökogu protokoll 10.11. 2016 ; RMK ettekanne: Looduskaitsetööd Karula rahvuspargis

Koostöökogu protokoll  09.05. 2016

Kultuuripärandi töögrupi koosoleku protokoll 28.01. 2015

Koostöökogu protokoll 28.04 2015

Koostöökogu protokoll 12.11. 2014

Kogukonna koosoleku protokoll 09.05.2014

Kogukonna koosoleku protokoll 21.08.2014 ; Rally Estonia ettekanne

Koostöökogu protokoll 24.01.2013