Kaitsekord

Kaitseala kaks kõige tähtsamat dokumenti on kaitse-eeskiri ja kaitsekorralduskava.

Kaitse-eeskiri paneb paika kaitseala erinevad vööndid ning vööndites keelatud ja lubatud tegevused, kaitsekorralduskava on kaitseala rakenduslik tegevusplaan.

Karula rahvuspargi kaitse-eeskiri Riigi Teatajas.

Karula rahvuspargi kaitsekorralduskava 2001-2005.

Karula rahvuspargi kaitsekorralduskava 2008-2018.

Karula rahvuspargi, Karula loodusala ja Karula linnuala kaitsekorralduskava  2020-2029 (12.63 MB, PDF)