Alutaguse rahvuspark
Muraka raba
Muraka raba. Sven Začek

Alutaguse rahvuspark hõlmab valdavat osa Alutaguse madalikust. Piirkonna eripäraks on läbi aegade olnud hõre inimasustus ja kõrge loodusmaastiku osakaal. Rahvuspargi tuumiku moodustavad ulatuslikud soo- (23 855 ha ehk 54%) ja metsamaastikud (18 759 ha ehk 42%). Üldiselt tasase pinnamoega alal loovad vaheldusrikkust  mõhnastikud ja oosistikud ning luitestikud.  Läbi Alutaguse kulgevad paljude liikide, sh hundi, karu ja ilvese ränded Eesti ja Venemaa vahel.

 

 

 

 

banner alt text
banner alt text