Mukri looduskaitseala
Vaade linnulennult udusel hommikul Mukri rabale, kus paistab ka vaatetorn.
Karl Adami

Mukri looduskaitseala paikneb Rapla-, Järva- ja Pärnumaa piiride ühinemiskoha lähedal. Kaitseala asub Rapla maakonnas Kehtna vallas Ellamaa, Koogiste, Kõrbja, Mukri, Reonda ja Saarepõllu külas ning Pärnu maakonnas Põhja-Pärnumaa vallas Kobra külas. Looduskaitseala pindala on 2166 hektarit.

Mukri looduskaitseala põhiosa moodustavad Mukri ja Ellamaa rabad, mida ümbritsevad looduslikud metsad. Need rabad on kaitse all olnud alates 1992. aastast Mukre sookaitsealana. Sookaitseala nimetati ümber maastikukaitsealaks 2001. aastal koos kaitsekorra tugevdamisega. Elupaikade ja kaitsealuste liikide veelgi tõhusama kaitse tagamiseks muudeti Mukri looduskaitsealaks 2022. aasta jaanuaris, kui jõustus uus kaitse-eeskiri.

Mukri raba on üks Eesti vanimaid rabasid, mis on tekkinud Eidapere järve soostumisel umbes 10000 – 9000 aastat tagasi preboreaalse kliimastaadiumi lõpul. Esimesed turbakihid moodustusid siin umbes 9000 aastat tagasi. Kõrgsooks ehk rabaks kujunes see ala ligi 7800 aastat tagasi.

Kaitseala kuulub üleeuroopalise kaitstavate alade võrgustiku Natura 2000 Mukri loodusala koosseisu. Seega kaitstakse siinset loodust ka Euroopa Liidu loodusdirektiivi alusel. Loodusdirektiivi eesmärk on säilitada ja taastada looduse mitmekesisust läbi ohustatud liikide elupaigatüüpide ja kasvukohtade kaitsmise.