Üldkontakt

Keskkonnaamet
Roheline 64, 80010 Pärnu
+372 662 5999
info@keskkonnaamet.ee

Eesti kaitsealade kodulehte haldab Keskkonnaamet.

Kodulehel on võimalik saada lähemalt tuttavaks meie tuntumate kaitsealadega. Ootame kasutajatelt tagasisidet, et saaksime kodulehte veelgi paremaks arendada, et muuta see mugavaks vahendiks kaitsealadega seotud teabe otsimisel. Ettepanekud kodulehe täiustamiseks ning info kaitsealadel toimuvatest sündmustest on oodatud Keskkonnaameti looduskaitse nõuniku Kaja Lotmani e-posti aadressil kaja.lotman@keskkonnaamet.ee.

CAPTCHA