Üldkontakt

Keskkonnaamet
Narva mnt 7A, 15172 Tallinn
+372 680 7438
info@keskkonnaamet.ee

Eesti kaitsealade kodulehte haldab Keskkonnaamet.

Kodulehel on võimalik saada lähemalt tuttavaks meie tuntumate kaitsealadega. Ootame kasutajatelt tagasisidet, et saaksime kodulehte veelgi paremaks arendada, et muuta see mugavaks vahendiks kaitsealadega seotud teabe otsimisel. Ettepanekud kodulehe täiustamiseks ning info kaitsealadel toimuvatest sündmustest on oodatud Keskkonnaameti looduskaitse nõuniku Kaja Lotmani e-posti aadressil kaja.lotman@keskkonnaamet.ee.