Lahemaa rahvuspark
Ortofoto Lahemaa rannikujoonest
Vaade Käsmu lahele. Maa-amet

 

Lahemaa rahvuspark on loodud Põhja-Eesti rannikuala looduse, maastike, kultuuripärandi ning tasakaalustatud keskkonnakasutuse säilitamiseks, kaitsmiseks, taastamiseks, uurimiseks ja tutvustamiseks. Siin kaitstakse metsa-, soo- ja rannikuökosüsteeme, samuti poollooduslikke kooslusi, geoloogiamälestisi ning ajaloo- ja arhitektuurimälestisi. Lahemaa on Euroopa üks tähtsamaid metsakaitsealasid ning kuulub üle-euroopalisse Natura 2000 võrgustikku Lahemaa linnu- ja loodusalana.


Lahemaa rahvuspark loodi 1. juunil 1971. See on Eesti vanim ning ühtlasi suurim rahvuspark, pindalaga 74 784 ha, millest maismaad on 47 910 ha ja merd 26 874 ha. Rahvuspark paikneb Soome lahe kaldal Harju maakonnas Kuusalu vallas ning Lääne-Viru maakonnas Haljala ja Kadrina vallas.

 

 

 

banner alt text
banner alt text
en_charter_logo