Looduse mitmekesisuse säilitamiseks ning ohustatud liikide ja elupaikade soodsa seisundi tagamiseks on Eestis võetud kaitse alla 19,6% maismaast ja 28,4% kogu vee-alast. Kaitsealust pinda on Eestis kokku 1  618 379 ha, mis on 22,9% riigi pindalast (seisuga 31.12.2022).

Eestis on kokku 4331 kaitstavat loodusobjekti (seisuga 31.12.2022, andmed EELIS), nendest:

  • 6 rahvusparki
  • 238 looduskaitseala
  • 147 maastikukaitseala
  • 452 parki ja puistut
  • 311 hoiuala
  • 1929 püsielupaika
  • 125 kudemis- ja elupaika
  • 1087 kaitstavat looduse üksikobjekti
  • 24 kohaliku omavalitsuse tasandil kaitstavaid loodusobjekti
  • 12 vana ehk uuendamata kaitsekorraga ala

Metsis
Metsis. Foto: Jaanus Tanilsoo