Looduse mitmekesisuse säilitamiseks ning ohustatud liikide ja elupaikade soodsa seisundi tagamiseks on Eestis võetud kaitse alla 19,4% maismaast ja 28% kogu vee-alast. Kaitsealust pinda on Eestis kokku 1  612 686 ha, mis on 23% riigi  pindalast (seisuga 31.12.2020).

Eestis on kokku 4095 kaitstavat loodusobjekti (seisuga 08.11.2021), nendest:

  • 6 rahvusparki
  • 229 looduskaitseala
  • 151 maastikukaitseala
  • 470 parki ja puistut
  • 315 hoiuala
  • 1792 püsielupaika
  • 1088 kaitstavat looduse üksikobjekti
  • 23 kohaliku omavalitsuse tasandil kaitstavaid loodusobjekti
  • 21 vana ehk uuendamata kaitsekorraga ala

Metsis

Metsis. Foto: Jaanus Tanilsoo