Looduse mitmekesisuse säilitamiseks ning ohustatud liikide ja elupaikade soodsa seisundi tagamiseks on Eestis võetud kaitse alla 19,4% maismaast ja 28% kogu vee-alast (seisuga 31.12.2019).

Eestis on kokku 3923 kaitstavat loodusobjekti (seisuga 31.12.2019), nendest:

  • 6 rahvusparki
  • 231 looduskaitseala
  • 154 maastikukaitseala
  • 512 parki ja puistut
  • 319 hoiuala
  • 1553 püsielupaika
  • 1066 kaitstavat looduse üksikobjekti
  • 23 kohaliku omavalitsuse tasandil kaitstavaid loodusobjekti
  • 59 vana ehk uuendamata kaitsekorraga ala

Metsis

Metsis. Foto: Jaanus Tanilsoo