Looduse mitmekesisuse säilitamiseks ning ohustatud liikide ja elupaikade soodsa seisundi tagamiseks on Eestis võetud kaitse alla 19,8% maismaast ja 29,2% kogu vee-alast. Kaitsealust pinda on Eestis kokku 1  649 620 ha, mis on 23,4% riigi pindalast (seisuga 31.12.2023).

Eestis on kokku 4455 kaitstavat loodusobjekti (seisuga 31.12.2023, andmed EELIS), nendest:

  • 6 rahvusparki
  • 242 looduskaitseala
  • 150 maastikukaitseala
  • 461 parki ja puistut
  • 308 hoiuala
  • 2041 püsielupaika
  • 125 kudemis- ja elupaika
  • 1088 kaitstavat looduse üksikobjekti
  • 28 kohaliku omavalitsuse tasandil kaitstavaid loodusobjekti
  • 12 vana ehk uuendamata kaitsekorraga ala

Metsis
Metsis. Foto: Jaanus Tanilsoo