Looduse mitmekesisuse säilitamiseks ning ohustatud liikide ja elupaikade soodsa seisundi tagamiseks on Eestis võetud kaitse alla 19,4% maismaast ja 28% kogu vee-alast. Kaitsealust pinda on Eestis kokku 1  612 686 ha, mis on 23% riigi  pindalast (seisuga 31.12.2020).

Eestis on kokku 3946 kaitstavat loodusobjekti (seisuga 31.12.2020), nendest:

  • 6 rahvusparki
  • 231 looduskaitseala
  • 156 maastikukaitseala
  • 471 parki ja puistut
  • 319 hoiuala
  • 1633 püsielupaika
  • 1076 kaitstavat looduse üksikobjekti
  • 22 kohaliku omavalitsuse tasandil kaitstavaid loodusobjekti
  • 38 vana ehk uuendamata kaitsekorraga ala

Metsis

Metsis. Foto: Jaanus Tanilsoo