Kaitsealast

 

  • 1979. aastal asutatud maastikukaitseala baasil loodi 1993. aastal Karula rahvuspark.
  • Karula rahvuspark on kõige künklikum ja väiksem rahvuspark Eestis (pindala 123 km²).
  • Rahvuspargi eesmärgiks on säilitada Lõuna-Eestile iseloomulike metsa- ja järverikaste kuppelmaastike loodust, kaitsealuseid liike ja kultuuripärandit.
  • Karula rahvuspargis on leitud 563 liiki soontaimi (sh 19 liiki käpalisi), 157 liiki linde, 7 liiki kahepaikseid, 5 liiki roomajaid, 42 liiki imetajaid.
  • Kaitsealustest liikidest on tähelepanuväärseimad: must-toonekurg (Ciconia nigra), kalakotkas (Pandion haliaetus), väike-konnakotkas (Pandion haliaetus), kivisisalik (Lacerta agilis), mudakonn (Pelobates fuscus), haruline võtmehein (Botrychium matricariifolium).
  • Rahvuspargis on säilinud suitsusaunaga seotud kombed ja igapäevaselt räägitakse võru keelt.
  • Rahvuspark kuulub üleeuroopalisse Natura 2000 võrgustikku.

Kupliline Lõuna-Eesti maastik. Foto: Arne Ader