Külastusvõimalused

Soomaa rahvuspargi erinevate loodus- ja kultuuriväärtustega tutvumiseks ning matkamiseks on Soomaa rahvuspargis kaheksa õpperada, kus vaatamisvääruste kohta annavad infot eesti ja inglise keelsed infostendid. Lisaks on kaitsealal 11 lõkke- ja telkimiskohta, ööbimiseks neli metsaonni (Öördi, Meiekose tamme, Oksa küün ja Oksa ait), üks metsavahi metsmaja (Karuskose) ja viis vaatetorni (Ingatsi, Riisa ja Kuuraniidu õpperajad ning Tõramaa puisniit ja Läti luht). Rahvusparki läbib Oandust-Iklasse kulgev matkatee.

Soomaa rahvuspargi külastuskeskus võiks olla esimene paik Soomaaga tutvumisel ja kõik on oodatud infot saama piirkonna loodus- ja kultuuriväärtustest ning uudistama püsinäitust "Soomaa viies aastaaeg 2010" ning vaatama filmi.
Samuti on huvilistele avatud Tipu Looduskooli õueala, kus info on leitav eesti, inglise ja saksa keelsetelt infostendidelt. Külaga saab tutvuda Pauna kultuuriloolisel matkarajal.

Rahvuspargis tegutseb kaks muuseumit – kunstniku Johann Köleri ja helilooja Mart Saare majamuuseumid.


Külastajad Kuresoos. Foto: Mati Kose