Kohalikule

Kaitseala kaks kõige tähtsamat dokumenti on kaitse-eeskiri ja kaitsekorralduskava. Kaitse-eeskiri paneb paika kaitseala erinevad vööndid ning vööndites keelatud ja lubatud tegevused, kaitsekorralduskava on kaitseala rakenduslik tegevusplaan.

Soomaa rahvuspargi valitseja on Keskkonnaamet. Majandustegevuste planeerimisel (sh ehitustegevus, metsamajandamine, rahvaürituste korraldamine) tuleb saada kooskõlastus Keskkonnaametilt. Loe lisaks Keskkonnaameti kodulehelt.

Soomaa rahvuspargi piiranguvööndi metsade majandamise kokkulepe.

 

Ametikoht Valdkond Kontakt
Looduskasutuse spetsialist Rahvaürituste, projekteerimistingimuste, ehituslubade jm kaitseala valitseja kooskõlastused kaitsealal, hoiualal Hille Lapp, 510 1507,
hille.lapp@keskkonnaamet.ee
Kultuuripärandi spetsialist Kultuuripärandi koolitused, rahvuspargi koostöökogude koosolekud, kodulehe haldus Sandra Urvak, 552 7726,
sandra.urvak@keskkonnaamet.ee
Maahoolduse spetsialist Poollooduslike koosluste hoolduse korraldamine Pärnu- ja Viljandimaal

Gunnar Sein, 5331 0358,
gunnar.sein@keskkonnaamet.ee

Keskkonnahariduse spetsialist Keskkonnahariduslikud programmid, ürituste korraldamine, maakondlik keskkonnahariduse ümarlaud, kodulehe haldus, noorte looduskaitsjate programm Krista Kingumets, 5562 4391, krista.kingumets@keskkonnaamet.ee
Metsahoiu spetsialist Kaitsealused ja majandusmetsad Kalvi Tammets, 513 3716,
kalvi.tammets@keskkonnaamet.ee
Metsanduse juhtivspetsialist Metsanduse valdkonna juhtimine Lõuna regioonis Tiina Jüris, 510 9316,
tiina.juris@keskkonnaamet.ee
Kaitse planeerimise spetsialist Kaitse-eeskiri, kaitsekorralduskava Meelis Suurkask, 516 4997,
meelis.suurkask@keskkonnaamet.ee
Looduskaitse juhtivspetsialist Looduskaitse valdkonna juhtimine Lõuna regioonis Kai Kimmel, 528 9685 ,
kai.kimmel@keskkonnaamet.ee
Regiooni juhataja Lõuna regiooni üldjuhtimine Ena Poltimäe, 503 1505,
ena.poltimae@keskkonnaamet.ee

Kõigi Keskkonnaameti Lõuna regiooni töötajate kontaktid.
Soomaa rahvuspargi matkaradade ja puhkekohtade haldaja on Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK). Küsimuste korral võta ühendust:

Ametikoht Kontakt
Külastusala juht Riho Männik, 517 2636, riho.mannik@rmk.ee
Teabejuht Triin Saluste, 526 1247 , triin.saluste@rmk.ee
Loodusvaht Silver Sams, 5302 2170, silver.sams@rmk.ee

Projekti "Soomaa rahvuspargi soode taastamine" osas võta ühendust RMK-ga:

Ametikoht Kontakt
Looduskaitse osakonna juhataja Kaupo Kohv, 5349 7924, kaupo.kohv@rmk.ee
Looduskaitsespetsialist Priit Voolaid, 5681 0925 , priit.voolaid@rmk.ee

Kui märkad looduse või külastusrajatiste kahjustamist, anna sellest teada keskkonnainfo telefonil 1313.