Soomaa sündmused aastal 2018

 • 03.02.2018 - Rahvusvahelisele märgalade päevale pühendatud väliseminar Soomaal
   
 • 17.-18.02.2018 - Soomaa noore looduskaitsja talveseminar
   
 • 14.03.2018 - Koostöökogu koosolek, loeng „Suitsutare ja vana talupere“, etnograaf Tiina Jürgen
   
 • 7.-8. aprill 2018 – Soomaa noore looduskaitsja kevadseminar
   
 • 15. ja 28.04.2018 - Linase kanga kudumise koolitus, juhendaja Eve Varik
   
 • 19.05.2018 – Muuseumiöö tähistamine Soomaa külastuskeskuses Tõramaal, Mart Meriste loeng äblikutest
   
 • 03.06.2018 - Soomaa kohvikutepäev „Soomaalasele külla“ – 5 kohvikut, ansambli Puuluup kontsert, Fred Jüssi loeng looduskultuurist, 6 erinevat käsitöö teemalist töötuba
   
 • 21.06.2018 - Suvine Soomaa koostöökogu koosolek, Leho Luigujõe loeng rohunepist
   
 • 26.-28.06.2018 – Soomaa noore looduskaitsja suvekursus
   
 • 30.06.2018 - Metsalaulupidu, regilaulu ühislaulmine, Mall Hiiemäe, Ahto Kaasiku, Kristel Vilbaste jt loengud. Fotosid ühislaulmisest SIIN.
   
 • 01.07.2018 - Soomaa vikatimees 2018, vikatiga niitmise võistlus
   
 • 22.07.2018 - Rahvusvahelise rabapäeva tähistamine Hüpassaares, Pikne Kama loeng sooarheoloogiast
   
 • 23.-24.07.2018 - Soomaalaste õppereis Kihnu, Kihnu muuseumi ja pärimustalu külastamine, paelapunumise õpituba, loeng Kihnu troide kudumisest ja käsitööst, Rosaalie Karjami kodumuuseumi külastamine. Fotosid reisist SIIN.
   
 • 04.08.20 - Tipu külapäev, Piret Aus ja Epp Välba rahvamuusikat tutvustamas
   
 • 17.-18.08.2018 rahvusvaheline haabjaseminar, ühepuupaatide ilusõit, kodukohvikud
   
 • 16.09.2018 - Villatööde koolitus, juhendaja Liis Luhamaa
   
 • 14.10.2018 - Kohapärimuse kogumise koolitus, juhendaja Jüri Metssalu
   
 • 16.10.2018 – Sügisene Soomaa koostöökogu koosolek, torikuliste õpituba Indrek Selli juhendamisel. Puuseente õpitoa fotod SIIN
   
 • 02.12.2018 - Soomaa traditsiooniliste jõuluroogade valmistamise koolitus, juhendaja Aino Saarla. Fotosid koolituselt SIIN
   
 • 08.12.2018 Soomaa rahvuspargi 25. sünnipäev: Soomaa segakoori kontsert, fotonäitus vanadest fotodest, EVM toimetiste Soomaa erinumbri esitlemine, matk Tõramaa küla kultuuriloolisele matkarajale. Fotosid sünnipäeva tähistamisest SIIN.

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva tähistamine Pärna talu hoovil, Tõramaa külas. Foto: Sandra Urvak