2018 talveseminar

Seminar toimus 17. – 18. veebruar 2018, Põnka Puhketalus

17. veebruar

Esimesel päeval kogunesid kella 11 talveseminarist osavõtjad, keda oli kokku 13 noort, Soomaa  rahvuspargi servas asuvasse Põnka Puhketallu. Kohapealsed juhendajad olid Krista Kingumets ja Merike Palginõmm. Kõiki saabunuid tervitas lahkelt koha peremees Raivo. Kell 11.30 alustasime programmiga. Päeva esimene tegevus oli loomajälgede ja eluviisi tundmaõppimine. Õpe algas Marko Kübarsepa juhendamisel (KAUR) teoreetilise osaga siseruumis. Vaatasime loomade jälgi, jäljemustrit ja videote põhjal liikumisviisi. Saime katsuda erinevate loomade nahku ning Eesti jaoks suhtelise uue liigi, šaakali topist.  Edasi toimus tegevus õues kus 3 tunni vältel uurisime loomade jälgi looduses. Kokku nägime tegevusjälgi, astumisjälgi ja kuulsime häälitsusi 13 liigi kohta.  Pärast õhtusööki kordasime üle erinevate loomade jäljed ja tegevusviisid ning etendasime gruppides ilma häälituseta erinevaid loomi ning arvasime ära kes on kes.  Õhtul ootas noori iseseisev töö. Gruppides kujundati plakateid, mis mõeldud reklaamiks noortele, kes võiks olla huvitatud noore looduskaitsja kursusest. Edasine aeg sisustati lauamängudega ja Olümpiamängudele kaasa elamisega.


18. veebruar

Pärast kella 9.00 hommikusööki tervitas noori lektor Marika Kose. Teise päeva teemaks oli loodusturism ja külastuskoormus. Marika andis ülevaate, mida tähendab üldse turismi, loodusturismi ja giidi mõiste. Kes on põhilised turistid meie looduses, millist mõju nad endast loodusele maha jätavad. Tutvustas Eesti Maaülikooli läbiviidavat uuringut ja katseid räätsadega liikumise mõjust erinevatel pinnastel.
Pärast teoreetilist osa ja lõunasööki suundusime Riisa raba õpperajale, et tuvastada külastajate mõju sealsele loodusele. Enne rajale asumist rääkisime veel teadliku loodusturismi jaoks olulistest kvaliteedimärkidest (Natura 2000, Ramsari jt). Meie rõõmuks me olulisi turistide poolt tekitatud mõjusid talvisel rajal ei näinud. Küll aga arutlesime raja võimaluste, sealse taristu ja külastajale huvipakkuvate objektide üle. Kell 14.00 lõpetasime seminari ja asuti tagasi koduteele.