2020. aastal on Soomaa rahvuspargis taas kavas palju põnevat!

Allpool on loetletud sündmused, mille kuupäevad on kindlalt paigas. Kindlasti lisandub nimekirja veel teisigi ettevõtmisi, mille toimumise aeg alles täpsustamisel on. Kõik soomaalased, Soomaa sõbrad ja huvilised on lahkesti oodatud kõigest osa saama!

24. veebruar 2020 – kogukonna jalgsimatk Sandra suurtalu (Sandra koolimaja) juurde.

3. märts 2020 – Soomaa rahvuspargi koostöökogu koosolek Soomaa külastuskeskuses Tõramaal.

28. märts 2020 – Sõudmisfilmide festival Soomaa külastuskeskuses Tõramaal.

Aprillis 2020 – traditsiooniliste tarade rajamise õppepäev, juhendajaks Marike Laht Eesti Vabaõhu Muuseumist. Täpne kuupäev täpsustamisel.

16. mai 2020 – Muuseumiöö alapealkirjaga „Öös on aega“ Hüpassaares, Mart Saare majamuuseumis. Näha saab Ants Tammiku auhinnatud rabaeemalist filmi „Habras maailm“, võimalus meisterdada ja uurida rabade tekkimise kohta. Matk Kuresoosse.

Mais 2020 – Soomaa kalastuspäev, kalapüügi õppepäev, kalapüügi võistlus Raudna jõel. Kuupäev täpsustamisel.

31. mai 2020 – Soomaa kohvikutepäev „Soomaalasele külla 3“, kodukohvikud kõigis Soomaa külades. Loeng ja kontsert Tipu looduskooli õuel. Musitseerib Mari Kalkun.

3. juuni 2020 – Soomaa rahvuspargi suvine koostöökogu koosolek Soomaa külastuskeskuses Tõramaal. 

4. juuli 2020 – Soomaa vikatimees – traditsiooniline vikatiga niitmise võistlus Tipu külas.

4. juuli 2020 - Metsalaulupidu – akustiline regilalulude ühislaulmine metsade kaitseks Kuresoos, Hüpassaare matkaraja rabasaarel. 

15.-16. august 2020 – Haabjapäevad Soomaal. 15. augustil ühepuupaatide teemaline seminar Soomaa rahvuspargi külastuskeskuses, 16. augustil ühepuupaatide ilusõit ja kodukohvikud Riisa külas.

3. september 2020 – Soomaa rahvuspargi koostöökogu sügisene koosolek Soomaa rahvuspargi külastuskeskuses Tõramaal.

12. detsember 2020 – Soomaa rahvuspargi koostöökogu talvine koosolek, Soomaa rahvuspargi 27. sünnipäeva ühine tähistamine. 

Lisaks toimumas: 

Soomaa noorte looduskaitsjate Junior Ranger laager ja seminarid.

Suvel 2020 palgitööde koolituse raames Adojaani talu aida puitkonstruktsioonide konserveerimine ning katuse vahetamine. 

Soomaa kogukonna õppereis Setomaale.

Soomaa kogukonna rahvateatri etendus „Soomaa sekeldused“ Oksa kõrtsi mantelkorstna juures.

Läbi aasta toimuvad jutuvestmisõhtud Käära talus.