Koostöökogu

Soomaa rahvuspargi koostöökogu

Soomaa rahvuspargi koostöökogu on nõuandev kogu kaitseala valitsejale kaitseala kaitse-eesmärkide täitmisel.
Kogu liidab Soomaa rahvuspargi piirkonnas tegutsevad ametkonnad, kohaliku omavalitsuste esindajaid, kohalikud ettevõtjad ja elanikud.
Soomaa koostöökogu eelkäijaks on Soomaa nõukogu, mis moodustati 1993 a. Soomaa rahvuspargi põhimääruse alusel ja mille koosseisu kuulusid sarnaselt koostöökogule mitmete organisatsioonide, kohalike omavalitsuste ja maavalitsuste esindajad. Soomaa nõukogu aktiivsus oli aastati erinev, kuid oluliste otsuste juures võeti alati arvesse nõukogu arvamust. 

Koostöökogu eesmärgid:

  • Soomaa rahvuspargi looduse, maastike, kultuuripärandi, traditsioonilise ja loodushoidliku elulaadi ning tasakaalustatud keskkonnakasutuse säilitamisele, kaitsmisele, taastamisele, uurimisele ja tutvustamisele kaasa aitamine.
  • Kaitsekorralduslike küsimuste lahendamiseks ettepanekute tegemine.
  • Piirkonnaga seotud planeeringute, arengukavade ja strateegiate ühildamisele kaasa aitamine.
  • Infovõrgustiku loomine, avalikkuse teavitamine ja kaasamine.

Koostöökogu tööd korraldab kultuuripärandi spetsialist Sandra Urvak
(sandra.urvak@keskkonnaamet.ee, tel: 5527726) 

 

Koostöökogu ja kogukonna koosolekute protokollid:
 

2023

Koostöökogu koosoleku protokoll 26.09.2023

Koostöökogu koosoleku protokoll 11.05.2023


2022

Koostöökogu koosoleku protokoll 13.09.2022

Koostöökogu koosoleku protokoll 05.04.2022

2021

Soomaa rahvuspargi koostöökogu koosolekuid ei toimunud

2020

Koostöökogu koosoleku protokoll 03.09.2020         

Koostöökogu koosoleku protokoll 03.03.2020 ning Karina Poolma ja Margit Karu ettekanne Veevarustuse ja reovee puhastamise võimalused

2019
Koostöökogu protokoll 25.09.2019  ja RMK poolt Soomaal teostatud looduskaitseliste tööde ülevaade

Koostöökogu protokoll 20.03.2019

Koostöökogu, Soomaa sündmuste aasta plaani arutelu, protokoll 22.01.2019

2018
Koostöökogu protokoll 21.06.2018 (toimuvad sündmused, kokkuvõte ettekandest "Luhahoolduse mõju selle elustikust rohunepi näitel", L. Luigujõe)

Koostöökogu protokoll 14.03.2018esitlus (toimuvad sündmused jms).
Soomaa rahvuspargi piiranguvööndi metsade majandamise HeaTava

Koostöökogu protokoll 6.02.2018  

2017
Koostöökogu protokoll 04.12.2017; EVM välitööd Soomaa rahvuspargis 2017 (Rasmus Kask)

Koostöökogu protokoll 20.04.2017

Soomaa rahvuspargi turismikorralduse koosoleku protokoll 10.03.2017

2016

Koostöökogu protokoll 24.11.2016, osalejate nimekiri ; M. Suurkask (KeA): Kokkuvõte Soomaa RP 2016. a metsainventuurist; P. Voolaid (RMK): RMK Looduskaitselised tööd Soomaa rahvuspargis
A. Viinapuu: Rohelise Jõemaa Koostööprojekt 2017-2020

Koostöökogu protokoll 5.05.2016 , osalejate nimekiri

2015
Koostöökogu protokoll 17.12.2015

2011
Koostöökogu protokoll 22.11.2011

Koostöökogu protokoll 3.03.2011