2018 kevadseminar

Seminar toimus 7.-8. aprill 2018, Soomaa rahvuspargi külastuskeskuses

7. aprill

Esimesel päeval kogunesid kella 12.00 kevadseminarist osavõtjad, keda oli kokku 12 noort, Soomaa  rahvuspargi külastuskeskusesse.  Kohapealsed juhendajad olid Krista Kingumets ja Merike Palginõmm. Kohapeal serveerisime kehakinnituseks kodunt kaasa toodud küpsetisi, puuvilju jms – olime varem kokku leppinud, et igaüks võtab midagi kaasa ja pakub ka kaaslastele. Kell 13.00 alustasime seminari programmiga. Päeva esimene teema olid Eestis elavad kotkad ja must toonekurg. Nendest käis meile rääkimas Gunnar Sein (Kotkaklubi), kes tutvustas nime ja nägupidi viit meil elavat kotkaliiki, rääkis nende erinevustest, elupaikadest, toitumisharjumustest jms. Õppisime tundma kotkaste sulgede mustrit ja vaatasime kotkapesadest kaasa korjatud söögijäänuseid (tuvastasime nugiseid, teiste lindude sulgi jms). Vaatasime lindude rändekaarti ja saime teada lindude rõngastamise põhimõtted. 
Pärast teoreetilise osa lõppu läksime välja – vaatasime kui kaugelt suudame binokli abil lugeda välja linnurõngal olevat koodi ja elasime kaasa Gunnarile, kes demonstreeris mööda puud kotkapessa ronimist. Kes soovis, võis ka ise proovida – julgeid sel korral ei olnud. Kell 17.00 läks päev edasi kliimamuutuste teemaga. Igor Miilvee (Eesti Keskkonnauuringute Keskus) andis ülevaate kliimamuutusest – mida see tähendab meie koduplaneedile Maa ja millised müüdid liiguvad ringi seoses kliima soojenemisega. Saime teada, milliseks muutub Eesti kliima aastaks 2100 ja mida need muutuseid meile kaasa toovad. Noored arutlesid julgelt kaasa – küsiti nii maa pöörlemistelje muutuse mõjust kliimale kui argumenteeriti, et meil toimub praegu hoopis kliima jahenemine, mitte soojenemine jne. Õhtu sisustasime lauamängudega, retkega hämaras metsas Koprarajal ning lõkkeõhtuga.
 

8. aprill

Pärast kella 9.00 alanud pannkoogihommikut tegid noored gruppides analüüsi Eesti erinevatel matkaradadel olevatele infotahvlitele. Toodi välja infotahvlite positiivsed ja negatiivsed küljed ja anti soovitusi hea infotahvli koostamiseks. Hinnatavaid tahvleid ja tulemusi tutvustati üksteisele ja täiendati teiste gruppide mõtetega. Kell 11.00 alustas looduse andmebaaside tutvustamisega Reigo Roasto (Loodusuurijate Selts, Keskkonnaagentuur). Noored said tundma erinevaid andmebaase – EELIS, LVA,  eelis Infoleht jms. Praktilise tööna sisestasime ise loodusvaatluste andmebaasi vaatlusi, mida tegime Koprarajal. Plaanime noortega osa võtta ka LVA kampaaniast „Kingi Eestile 100 loodusvaatlust“. Pärast lõunasööki pakkisime asjad, korrastasime ruumid ja noored asusid koduteele.