Kontaktid

Kaitseala kaks kõige tähtsamat dokumenti on kaitse-eeskiri ja kaitsekorralduskava. Kaitse-eeskiri paneb paika kaitseala erinevad vööndid ning vööndites keelatud ja lubatud tegevused, kaitsekorralduskava on kaitseala rakenduslik tegevusplaan.

Soomaa rahvuspargi valitseja on Keskkonnaamet. Majandustegevuste planeerimisel (sh ehitustegevus, metsamajandamine, rahvaürituste korraldamine) tuleb saada kooskõlastus Keskkonnaametilt. Loe lisaks Keskkonnaameti kodulehelt.


Soomaa rahvuspargiga seotud kontaktid

Ametikoht Valdkond Kontakt
Looduskasutuse osakond, spetsialist Rahvaürituste, projekteerimistingimuste, ehituslubade jm kaitseala valitseja kooskõlastused kaitsealal, hoiualal - VILJANDIMAA Hille Lapp, 510 1507,
hille.lapp@keskkonnaamet.ee
Looduskasutuse osakond, 
juhtivspetsialist
Rahvaürituste, projekteerimistingimuste, ehituslubade jm kaitseala valitseja kooskõlastused kaitsealal, hoiualal - PÄRNUMAA Kadri Hänni, 527 7419,
kadri.hanni@keskkonnaamet.ee 
Looduskasutuse osakond, kultuuripärandi spetsialist Kultuuripärandi koolitused, rahvuspargi koostöökogude koosolekud, kodulehe haldus Sandra Urvak, 552 7726,
sandra.urvak@keskkonnaamet.ee
Maahoolduse büroo, peaspetsialist Poollooduslike koosluste hoolduse korraldamine Pärnu- ja Viljandimaal

Gunnar Sein, 5331 0358,
gunnar.sein@keskkonnaamet.ee

Keskkonnahariduse büroo,  peaspetsialist Keskkonnahariduslikud programmid, ürituste korraldamine, maakondlik keskkonnahariduse ümarlaud, kodulehe haldus, noorte looduskaitsjate programm Krista Kingumets, 5562 4391, krista.kingumets@keskkonnaamet.ee
Metsaosakond,
metsahoiu spetsialist
Kaitsealused ja majandusmetsad Kalvi Tammets, 513 3716,
kalvi.tammets@keskkonnaamet.ee
Metsanduse juhtivspetsialist Metsanduse valdkonna juhtimine Tiina Jüris, 510 9316,
tiina.juris@keskkonnaamet.ee
Looduskaitse planeerimise osakond, vanemspetsialist Kaitse-eeskiri, kaitsekorralduskava Meelis Suurkask, 516 4997,
meelis.suurkask@keskkonnaamet.ee
Looduskaitse juhtivspetsialist Looduskaitse valdkonna juhtimine, Soomaa rahvuspark Eleri Laidma, 5304 7558,
eleri.laidma@keskkonnaamet.ee 

Keskkonnaameti töötajate kontaktid.

Soomaa rahvuspargi matkaradade ja puhkekohtade haldaja on Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK). Küsimuste korral võta ühendust:

Ametikoht Kontakt
Külastusala juht Riho Männik, 517 2636, riho.mannik@rmk.ee
Teabejuht Katrin Aavik, 526 1247 , katrin.aavik@rmk.ee
Loodusvaht Silver Sams, 5302 2170, silver.sams@rmk.ee

Projekti "Soomaa rahvuspargi soode taastamine" osas võta ühendust RMK-ga:

Ametikoht Kontakt
Looduskaitse osakonna juhataja Kaupo Kohv, 5349 7924, kaupo.kohv@rmk.ee
Looduskaitsespetsialist Priit Voolaid, 5681 0925, priit.voolaid@rmk.ee

Kui märkad looduse või külastusrajatiste kahjustamist, anna sellest teada riigiinfo telefonil 1247.