Lahemaa rahvuspargi arhitektuurinõukogu

Lahemaa rahvuspargi arhitektuurinõukogu

Lahemaa rahvuspargi koostöökogu statuudi punkti 4.4.2 alusel on moodustatud ekspertgrupina Lahemaa rahvuspargi arhitektuurinõukogu. Arhitektuurinõukogu ülesanne on nõustada Lahemaa rahvuspargi valitsejat ehituslikes küsimustes (kaitsekorralduskava ehitust puudutava peatüki koostamine, üldplaneeringute, detailplaneeringute ja ehitusprojektide kooskõlastamised). 

LRP arhitektuurinõukogu töökord