Lahemaa rahvuspargi arhitektuurinõukogu

Lahemaa rahvuspargi arhitektuurinõukogu

LRP arhitektuurinõukogu töökord

2018

12.09.2018 Käsmu külamajakas (bussiootepaviljon), ehitusteatis

 

09.08.2018 Pedaspea Külaotsa ja Võsu Vabaduse 16 ehitusload, protokollid:

 

18.01.2018 Vabaduse 16 Võsu projekteerimistingimused:

 

2016

22.12.2016 protokoll Käsmu sadama detailplaneering:

Selgitused planeeringu koostajalt:

KeA kooskõlastuskiri 16.01.2017

 

2015

Lahemaa rahvuspargi kaitsekorralduskava eelnõu esitati ettepanekuteks arhitektuurinõukogule