Kaitsealast
  • Lahemaa on Eesti vanim ja suurim rahvuspark.
  • Lahemaal kaitstakse Põhja-Eestile iseloomulikke maastikke ja loodusväärtusi: meri, jõed, järved, metsad, niidud ja sood.
  • Lahemaa on Natura 2000 loodus- ja linnuala.
  • Lahemaa rahvuspark on üks Euroopa suurimaid metsakaitsealasid.
  • Nii Eestis kui ka Euroopas väärib Lahemaa tähelepanu oma arvukate rändrahnude ja kivikülvide poolest.
  • Lahemaa rahvuspargis kulgeb ligi 120 km õppe- ja matkaradu.
  • Lahemaa rahvuspargis on 71 küla ning ligi 10000 hoonet.
  • Suur osa Eesti rahvatantsudest on üles kirjutatud Lahemaa rannaküladest ja Lahemaa on üks tähtsamaid regilaulu piirkondi.
  • Lahemaa rahvuspargi valitseja on Keskkonnaamet.

Kivikülv. Foto: Riina Kotter