Kultuuripärandi sektsioon

 

 9.septembril 2010 moodustati Lahemaa rahvuspargi koostöökogu ja  kultuuripärandi valdkondlik sektsioon. Kultuuripärandi sektsiooni põhiülesanne on rahvuspargi kultuuripärandi kaitse korraldamine, infovahetus ja päevakajaliste Lahemaa kultuuripärandit puudutavate küsimuste arutamine. Kultuuripärandi sektsiooni liikmeks saavad olla Lahemaa kohalikud elanikud, maaomanikud,  kõik juriidilised ja füüsilised isikud, kes on seotud Lahemaa rahvuspargi kultuuripärandi uurimise, säilitamise ja kaitsmisega. Lahemaa koostöökogu kultuuripärandi sektsioon on koos käinud  vähemalt kolm korda aastas, kokku on aastatel 2010-2017 toimunud üle 30 koosoleku. Kultuuripärandi sektsiooni töösaavutuste hulgas on Lahemaa rahvuspargi kaitse-eeskirja piiranguvööndite muudatused, Lahemaa rahvuspargi kaitsekorralduskava 2011-2015 ja 2016-2025 kultuuripärandi valdkonna tegevuste sisustamine. Aastatel 2016-2017 käisid lisaks koos ehituspärandi ja elulaadi töögrupid. Iga-aastaselt planeeritakse ühiselt kultuuripärandi uuringuid, koolitusi, infomaterjale ja ühistegevusi. 

Kultuuripärandi sektsiooni juht on Põhja regiooni kultuuripärandi spetsialist Ave Paulus, kontaktid:53327893, ave.paulus@keskkonnaamet.ee, 45435 Palmse

Suuremad tehtud tööd: 

Lahemaa rahvuspargi kaitse-eeskirja kultuuripärandi valdkond ja piiranguvööndite tsoneering

Lahema rahvuspargi kaitsekorralduskava 

Lahemaa ehituspärandi programmi ettepanek 2017

https://kaitsealad.ee/sites/default/files/uploads/Lisa1_LM_ehitusparandi_kaitse_pro.pdf

Lahemaa traditsioonilise elulaadi programmi ettepanek 2017

elulaadi programm

 

Koosolekute protokollid

8.04.2018

https://www.kaitsealad.ee/est/0704-lahemaa-koostookogu-kultuuriparandi-infopaev

26.01.2018 

https://kaitsealad.ee/est/2601-koostookogu-kultuuriparandi-koosolek

 

17.02.2017 

https://www.kaitsealad.ee/sites/default/files/uploads/17.02memo.pdf

3.02.107 

https://www.kaitsealad.ee/sites/default/files/uploads/Lahemaa%20rahvuspark/Koost%C3%B6%C3%B6kogu/Sektsioonide%20koosolekute%20protokollid/Kultuurip%C3%A4randi%20sektsiooni%20koosolekute%20protokollid/Ehitusp%C3%A4randi%20t%C3%B6%C3%B6grupp/03.02.2017/3.02ehitusparand.pdf

20.01.2017 

https://www.kaitsealad.ee/sites/default/files/uploads/Koosolek_2017_01_20.pdf

11.01.2017

 https://www.kaitsealad.ee/sites/default/files/uploads/Lahemaa%20rahvuspark/Koost%C3%B6%C3%B6kogu/Sektsioonide%20koosolekute%20protokollid/Kultuurip%C3%A4randi%20sektsiooni%20koosolekute%20protokollid/Ehitusp%C3%A4randi%20t%C3%B6%C3%B6grupp/11.01.2017/11.01.pdf

9.12.2016 

https://www.kaitsealad.ee/sites/default/files/uploads/Lahemaa rahvuspark/Koostöökogu/Sektsioonide koosolekute protokollid/Kultuuripärandi sektsiooni koosolekute protokollid/Elavad külamaastikud/09.12.2016/9.12.pdf

29.10.2016 

https://www.kaitsealad.ee/sites/default/files/uploads/Lahemaa%20rahvuspark/Koost%C3%B6%C3%B6kogu/Sektsioonide%20koosolekute%20protokollid/Kultuurip%C3%A4randi%20sektsiooni%20koosolekute%20protokollid/2016/29.10.2016/29.10.2016.docx

23.07.2016

https://www.kaitsealad.ee/sites/default/files/uploads/Viinistuteesid.pdf

25.01.2016

 https://www.kaitsealad.ee/sites/default/files/uploads/Lahemaa%20rahvuspark/Koost%C3%B6%C3%B6kogu/Sektsioonide%20koosolekute%20protokollid/Kultuurip%C3%A4randi%20sektsiooni%20koosolekute%20protokollid/2016/25.01.2016/Memo_25.01.2016_1.pdf

9.06.2015 

https://www.kaitsealad.ee/sites/default/files/uploads/Lahemaa%20rahvuspark/Koost%C3%B6%C3%B6kogu/Sektsioonide%20koosolekute%20protokollid/Kultuurip%C3%A4randi%20sektsiooni%20koosolekute%20protokollid/2015/09.06.2015/0906Palmseprotokoll.docx

25.02.2015 

https://www.kaitsealad.ee/sites/default/files/uploads/Lahemaa%20rahvuspark/Koost%C3%B6%C3%B6kogu/Sektsioonide%20koosolekute%20protokollid/Kultuurip%C3%A4randi%20sektsiooni%20koosolekute%20protokollid/2015/20.02.2015/SKMBT_C22415022512060.pdf

https://www.kaitsealad.ee/sites/default/files/uploads/Lahemaa%20rahvuspark/Koost%C3%B6%C3%B6kogu/Sektsioonide%20koosolekute%20protokollid/Kultuurip%C3%A4randi%20sektsiooni%20koosolekute%20protokollid/2015/20.02.2015/SKMBT_C22415022512060.pdf

23.01.2015​ https://www.kaitsealad.ee/sites/default/files/uploads/Lahemaa%20rahvuspark/Koost%C3%B6%C3%B6kogu/Sektsioonide%20koosolekute%20protokollid/Kultuurip%C3%A4randi%20sektsiooni%20koosolekute%20protokollid/2015/23.01.2015/Parispea_23.01.2015_1.pdf

16.01.2015 

https://www.kaitsealad.ee/sites/default/files/uploads/Lahemaa%20rahvuspark/Koost%C3%B6%C3%B6kogu/Sektsioonide%20koosolekute%20protokollid/Kultuurip%C3%A4randi%20sektsiooni%20koosolekute%20protokollid/2015/16.01.2015/Kolgakyla_16012015.pdf

9.01.2015

https://www.kaitsealad.ee/sites/default/files/uploads/Lahemaa%20rahvuspark/Koost%C3%B6%C3%B6kogu/Sektsioonide%20koosolekute%20protokollid/Kultuurip%C3%A4randi%20sektsiooni%20koosolekute%20protokollid/2015/09.01.2015/kolgaproto.pdf

14.12.2014

https://www.kaitsealad.ee/sites/default/files/uploads/Lahemaa%20rahvuspark/Koost%C3%B6%C3%B6kogu/Sektsioonide%20koosolekute%20protokollid/Kultuurip%C3%A4randi%20sektsiooni%20koosolekute%20protokollid/2014/04.12.2014/04.12.2014.docx

https://www.kaitsealad.ee/sites/default/files/uploads/Lahemaa%20rahvuspark/Koost%C3%B6%C3%B6kogu/Sektsioonide%20koosolekute%20protokollid/Kultuurip%C3%A4randi%20sektsiooni%20koosolekute%20protokollid/2014/04.12.2014/SKMBT_C22414120811270.pdf

21.11.2014

https://www.kaitsealad.ee/sites/default/files/uploads/Lahemaa%20rahvuspark/Koost%C3%B6%C3%B6kogu/Sektsioonide%20koosolekute%20protokollid/Kultuurip%C3%A4randi%20sektsiooni%20koosolekute%20protokollid/2014/21.11.2014/21.11.2014.docx

https://www.kaitsealad.ee/sites/default/files/uploads/Lahemaa%20rahvuspark/Koost%C3%B6%C3%B6kogu/Sektsioonide%20koosolekute%20protokollid/Kultuurip%C3%A4randi%20sektsiooni%20koosolekute%20protokollid/2014/21.11.2014/SKMBT_C22414112608390.pdf

14.11.2014

https://www.kaitsealad.ee/sites/default/files/uploads/Lahemaa%20rahvuspark/Koost%C3%B6%C3%B6kogu/Sektsioonide%20koosolekute%20protokollid/Kultuurip%C3%A4randi%20sektsiooni%20koosolekute%20protokollid/2014/14.11.2014/14.11.2014.docx

https://www.kaitsealad.ee/sites/default/files/uploads/Lahemaa%20rahvuspark/Koost%C3%B6%C3%B6kogu/Sektsioonide%20koosolekute%20protokollid/Kultuurip%C3%A4randi%20sektsiooni%20koosolekute%20protokollid/2014/14.11.2014/SKMBT_C22414111914210.pdf

24.10.2014

https://www.kaitsealad.ee/sites/default/files/uploads/Lahemaa%20rahvuspark/Koost%C3%B6%C3%B6kogu/Sektsioonide%20koosolekute%20protokollid/Kultuurip%C3%A4randi%20sektsiooni%20koosolekute%20protokollid/2014/24.10.2014/24.10.2014.pdf

https://www.kaitsealad.ee/sites/default/files/uploads/Lahemaa%20rahvuspark/Koost%C3%B6%C3%B6kogu/Sektsioonide%20koosolekute%20protokollid/Kultuurip%C3%A4randi%20sektsiooni%20koosolekute%20protokollid/2014/24.10.2014/SKMBT_C22414102715150.pdf

28.06.2014

https://www.kaitsealad.ee/sites/default/files/uploads/Lahemaa%20rahvuspark/Koost%C3%B6%C3%B6kogu/Sektsioonide%20koosolekute%20protokollid/Kultuurip%C3%A4randi%20sektsiooni%20koosolekute%20protokollid/2014/28.06.2014/28.06.2014.pdf

https://www.kaitsealad.ee/sites/default/files/uploads/Lahemaa%20rahvuspark/Koost%C3%B6%C3%B6kogu/Sektsioonide%20koosolekute%20protokollid/Kultuurip%C3%A4randi%20sektsiooni%20koosolekute%20protokollid/2014/28.06.2014/SKMBT_C22414070209280.pdf

07.02.2014

https://www.kaitsealad.ee/sites/default/files/uploads/Lahemaa%20rahvuspark/Koost%C3%B6%C3%B6kogu/Sektsioonide%20koosolekute%20protokollid/Kultuurip%C3%A4randi%20sektsiooni%20koosolekute%20protokollid/2014/07.02.2014/Avalikustamise_koosolek_Palmses.pdf

12.03.2013

https://www.kaitsealad.ee/sites/default/files/uploads/Lahemaa%20rahvuspark/Koost%C3%B6%C3%B6kogu/Sektsioonide%20koosolekute%20protokollid/Kultuurip%C3%A4randi%20sektsiooni%20koosolekute%20protokollid/2013/12.03.2013/12.03.2013.pdf

3.07.2012

https://www.kaitsealad.ee/sites/default/files/uploads/Lahemaa%20rahvuspark/Koost%C3%B6%C3%B6kogu/Sektsioonide%20koosolekute%20protokollid/Kultuurip%C3%A4randi%20sektsiooni%20koosolekute%20protokollid/2012/03.07.2012/03.07.2012.docx

https://www.kaitsealad.ee/sites/default/files/uploads/Lahemaa%20rahvuspark/Koost%C3%B6%C3%B6kogu/Sektsioonide%20koosolekute%20protokollid/Kultuurip%C3%A4randi%20sektsiooni%20koosolekute%20protokollid/2012/03.07.2012/SKMBT_C25212071012410.pdf

20.06.2012

https://www.kaitsealad.ee/sites/default/files/uploads/Lahemaa%20rahvuspark/Koost%C3%B6%C3%B6kogu/Sektsioonide%20koosolekute%20protokollid/Kultuurip%C3%A4randi%20sektsiooni%20koosolekute%20protokollid/2012/20.06.2012/20.06.2012.docx

https://www.kaitsealad.ee/sites/default/files/uploads/Lahemaa%20rahvuspark/Koost%C3%B6%C3%B6kogu/Sektsioonide%20koosolekute%20protokollid/Kultuurip%C3%A4randi%20sektsiooni%20koosolekute%20protokollid/2012/20.06.2012/SKMBT_C25212070914420.pdf

12.01.2012

https://www.kaitsealad.ee/sites/default/files/uploads/Lahemaa%20rahvuspark/Koost%C3%B6%C3%B6kogu/Sektsioonide%20koosolekute%20protokollid/Kultuurip%C3%A4randi%20sektsiooni%20koosolekute%20protokollid/2012/12.01.2012/12.01.2012.docx

https://www.kaitsealad.ee/sites/default/files/uploads/Lahemaa%20rahvuspark/Koost%C3%B6%C3%B6kogu/Sektsioonide%20koosolekute%20protokollid/Kultuurip%C3%A4randi%20sektsiooni%20koosolekute%20protokollid/2012/12.01.2012/SKMBT_C25212012610380.pdf

16.11.2010

https://www.kaitsealad.ee/sites/default/files/uploads/Lahemaa%20rahvuspark/Koost%C3%B6%C3%B6kogu/Sektsioonide%20koosolekute%20protokollid/Kultuurip%C3%A4randi%20sektsiooni%20koosolekute%20protokollid/2010/16.11.2010/16.11.2010.pdf

25.10.2010

https://www.kaitsealad.ee/sites/default/files/uploads/Lahemaa%20rahvuspark/Koost%C3%B6%C3%B6kogu/Sektsioonide%20koosolekute%20protokollid/Kultuurip%C3%A4randi%20sektsiooni%20koosolekute%20protokollid/2010/25.10.2010/25.10.2010.pdf

5.10.2010

https://www.kaitsealad.ee/sites/default/files/uploads/Lahemaa%20rahvuspark/Koost%C3%B6%C3%B6kogu/Sektsioonide%20koosolekute%20protokollid/Kultuurip%C3%A4randi%20sektsiooni%20koosolekute%20protokollid/2010/05.10.2010/05.10.2010.pdf