Külastajale

Lahemaa rahvuspargis on 20 õppe- ja matkarada, mis tutvustavad siinset loodus- ja kultuuripärandit. Mitmed neist radadest on terve Eestit läbiva Oandu-Aegviidu-Ikla matkatee osadeks, mis Lahemaa piires moodustavad üle 40 km pikkuse lõigu. Teeliste mugavaks äraolemiseks on mitmele poole Lahemaal loodud lõkke- ja telkimiskohad ning vaatetornides on võimalik vaadelda linde või pelgalt merevaadet nautida.


Rahvuspargi piires tegutseb mitmeid teenusepakkujaid, kes pakuvad majutust, toitlustust, käsitöövõimalusi või isegi seikluslikke elamusi. Piirkonda ilmestavad ka neli mõisaansamblit.


Lisainfot külastusobjektide kohta saab küsida Lahemaa rahvuspargi külastuskeskusest Palmses ning RMK Oandu külastuskeskusest.

Lahemaa rahvuspargi külastuskeskus: info.lahemaa@rmk.ee,

RMK Oandu külastuskeskus: info.oandu@rmk.ee.

Majakivi-Pikanõmme õpperada. Foto: Riina Kotter