2018 suvine kursus

LAHEMAA NOORE LOODUSKAITSJA SUVINE KURSUS JUNIOR RANGER 2018

Lahemaa rahvuspargi noore looduskaitsja 15. suvine kursus toimus 3.-5. juulil Vihula vallas Võsupere külas Ojaäärse loodusmajas. Kokku osales kursusel 17 noort Lääne-Virumaalt ja Tallinnast, kellest varasemalt osalejaid oli 13.

3. juuli

Noored looduskaitsjad kogunesid kursuse esimesel päeval kella 10.00ks Ojaäärsel. Kursuse avamisel tutvustati Europarc programmi ja noore looduskaitsja kursuse seost Europarciga ja järgnevatele päevadele planeeritud tegevusi ehk päevakava. Laagris osalejad said läbi mänguliste tegevuste tuttavaks ja arutati, mida kolmelt päevalt oodatakse.

Pärast lõunasööki suunduti Käsmu, et RMK loodusvahi Valdek Kilk abil korrastada rahvuspargi kõige külastatumas kohas välikäimla ning puhastada matkarada prügist. Ühtlasi tutvusime loodusvahi igapäev tööülesannetega ning tööriistadega, mida loodusvaht vajab. Testisime külastusanduri töökorras olekut.

A-rühm prügi koristamas. Foto: Krista Kingumets

Tegusa päeva õhtusse mahtus loodusloeng Lahemaa rahvuspargi külastuskeskuse, kus Arne Ader tutvustas noortele looduskaitsjatele ja huvilistele aasta 2018 lindu metsist.

Õhtusöögil keha kinnitatud, oli aeg asuda juba traditsiooniks saanud laagri lipu meisterdamise kallale.

4. juuli

Teist päeva alustasime bussisõiduga Kaberneeme, et kogeda päeva tippsündmust – väikelaevaga hülgehallile uduloori mattunud merele väljasõitu. Mart Jüssi juhendamisel sõitsime Kolga lahes asuvate Lõuna- ja Põhja-Malusi saarte lähedusse, kus Läänemere hülgetele meeldib puhata ja peesitada. Meie õnneks oli neid sel kolmapäeval ca 30, kellest nii mõnigi tundis suurt huvi laeva ja ka inimeste vastu. Vaieldamatult oli tegu emotsionaalselt rikastava hetkega.

Hülgevaatlus. Foto: Krista Kingumets

Hülged vaadatud, oli aeg randuda ning suunduda maisemate tegvuste juurde ning istumisest kangeid konte matkaga kostida. Vaimule pakkus uusi teadmisi juhendaja Maie Itse, kelle eestvedamisel külastasime Lääne-Lahemaa kultuuripärandi objekte, nt Tülivere tamm, Tsitre klint, Muuksi linnamägi.

Õhtupoolikusse oli planeeritud aga Lahemaa Rahwamuusikute pilli ja laulu töötuba, kuhu kutsusime osalema ka endiseid Lahemaa noori looduskaitsjaid ning juhendajaid. Rahwamuusikute juhendaja Viivi Voorandi meeleolukas regilaul oli põiminud värsiridadesse kõik 2018 suvise kursusele tulnud noorte nimed, mis oli head jääsulatajaks noorte ja muusikute vahel, õhtu jooksul sai selgeks nii mõnigi rahvapärane Lahemaaga seotud laul ning tants. Tantsud ja laulud läbi mängitud, oli aeg süüdata lõke ning meenutada põnevaid hetki ja seiku eelnevate kursuste ja seminaride aegadest. Noori lummas, esimese Lahemaa noore looduskaitsja kursuse läbiviija Kaja mälestused viietest aasta tagusest ajast.

5. juuli

Kursuse viimase päeva pühendasime kaardi tundmisele ja metsas orienteerumisele. Rakvere Orienteerumisklubist oli Ojaäärsele tulnud teemat õpetama Kuno Rooba ja tema tütar Kaisa, kes on ühtlasi ka endine Lahemaa juunior ranger ning aktiivne seminaridel osaleja. Kuno ja Kaisa juhendamisel sai selgeks kaardi lugemiseks olulised tingmärgid ja nipid ning kompassi käsitlemise oskus. Üheskoos proovisime ka metsas pinnavormide muutusi ja kaardilegendi kokku viia. Pärastlõunasööki aga saabus aeg, kui noored jagunesid gruppidesse ning said kätte kaardi, kompassi, et omapäi metsas maha märgitud punkte leida ning õpitud teadmiste järgi orienteeruda. Selgus, et alati ei olegi nii lihtne teooriat praktikasse rakendada. 

Metsast naastes oli noorte tegemistest ülevaadet saama sõitnud Virumaa Teataja ajakirjanik. Intervjuud antud, oli aeg asjade pakkimiseks ning kolmepäevase kursuse lõpetamiseks. Noorte silmadest peegeldus kurbust ja häälest kõlas nukrust, sest aeg lendas üheskoos põnevalt ja ääretu kiirusega.

Kursuse lõpetasime viktoriiniga, 2019 Euroopa kursusele osaleja valimisega ning muidugi tunnistuste üle andmisega.

Kursuse läbinud koos laagrilipuga. Foto: Krista Kingumets