Lahemaa loomise lood

Lahemaa rahvuspargi ajaloo huvilistel on võmalik kuulata ja vaadata lugusid Lahemaa rahvuspargi loomisest ja algusaastatest. Keskkonnaameti ja Eesti Looduskaitse Seltsi eestvõttel on veebis meenutused Lahemaa loojatelt aastast 2016 ja Juhan Lepiku lindistused aastast 1976. 2011. aastal on taastatud Lahemaalaste Harald Lassi ja Saima Gordejeva unikaalsed harrastusfilmilõigud rahvuspargi algusaegade kohalikust eluolust ja loodusest. Projektijuhid Ave Paulus ja Tiit Lepik, tegevusi on toetanud SA Keskkonnainvesteeringute Keskus, Käsmu meremuuseum, Keskkonnaamet.

Lahemaa Rahvuspargi kunagine looduskaitseinspektor Juhan Lepik salvestas  1970datel Lahemaa rahvuspargi konverentsiettekandeid ja jutuajamisi. Käsmu meremuuseumi (Aarne Vaik) ja keskkonnaameti (Ave Paulus) toel on tollased lindistused digitaliseeritud ja toimetatud. Ettevõtmise eestvedaja on Tiit Lepik.
Toimetajad on Anne Kurepalu ja Saima Gordejeva. Digitaliseeris Indrek Kristenbrun, restaureeris Elmar Sats, tehniline toimetamine Tiit Lepik. Produktsioon Digikontor.  Viide autorile - Juhan Lepik, Tiit Lepik. Kasutus: Creative Commons 4.0  BY-NC-ND
 
Eesti Looduskaitse Selts koostöös partneritega (Keskkonnaamet, SA Virumaa Muuseumid jt) lindistas Lahemaa loomise lugusid aastal 2016. Videod tehti Lahemaa rahvuspargi loomise ja algusaastatega seotud inimestega. Filmiti nii eraldiseisvaid intervjuusid kui  Palmse mõisas toimunud konverentsi „Lahemaa loomise lood“. Kõigil intervjueeritavatel paluti rääkida, mida nende jaoks tähendab Lahemaa rahvuspark ning käsitleti rahvuspargi algusaastate võtmeküsimusi ja - isikuid. Videote autorid: Ave Paulus, Tiit Lepik, Artur Granström, Jaan Riis, rääkijad. 
 
2011. aastal on keskkonnaameti eestvõttel restaureeritud ja digitaliseeritud ning helindatud Lahemaa rahvuspargi aladel valminud Harald Lassi ja Saima Gordejeva  harrastusfilmikaadrid. Unikaalsetel harrastusfilmilõikudel rahvuspargi algusaegade kohalikust eluolust ja loodusest on nüüd legendiks saanud inimesi ja muutunud paiku. Projektijuhid Ave Paulus ja Tiit Lepik.
 
Kasutus: Creative Commons 4.0  BY-NC-ND Toetas Keskkonnainvesteeringute Keskus.
 
Lisainfo: Tiit Lepik tiit@digikontor.ee 51992928
                Ave Paulus ave.paulus@keskkonnaamet.ee 53327893

Lahemaa lood - Juhan Lepiku lindistused:

 

Lahemaa loomise lood:

Lahemaa loomise lood vanadel filmidel - kohalikud Harald Lass ja Saima Gordejeva on filminud

 

 

foto