2021 sügisseminar

Lahemaa sügisseminar oli tänavu lühike ja kestis vaid ühe õhtupooliku 19. novembril. Küll aga kujunes see seiklusrikkaks ettevõtmiseks keset hilissügist pimedust ja ilmaolusid, lõppedes alles pisut enne keskööd. Seminari õnnestumisse panustasid Anne Kurepalu Eesti Muinastaide Kojast ning peainspektor Timo Türbsal koos kolleegidega Lääne-Virumaa järelevalve büroost ja partneritega Politsei- ja Piirivalveametist.


Seminari algus toimus endises Palmse kaupluses, kuhu nüüd on rajatud Eesti Muinastaide Koda. Anne Kurepalu juhtimisel tutvusime näitusega, mis sisaldas Soomest ja Karjalast leitud kaljujooniste paberkoopiaid ning fotosid. Arutlesime joonistel kujutatu tähenduse üle ning leidsime aardejahi käigus ka Eesti Vabariigi kaheeurosel mündil kujutatud sümbolid näitusest üles. Töötoa lõpus nautisime sooja teed ning soovijad said endale kaljujooniste kivisse raiutud jäljendite põhjal teha isikliku paberkoopia.

Noored tegemas kaljujoonise koopiat.

Oleks koopainimesel rasvakriite olnud... Foto: Enri Uusna


Seejärel ootas meid ees soe supp Palmse kõrtsis, mis valmistas meid ette ülejäänud õhtuks. Olles õhtusöögi lõpetanud, sõitsime bussiga Kunda hüdroelektrijaama lähistele, kus kohtusime keskkonnainspektorite ja politseinikega. Saime sissejuhatuse lõhede röövkalanduse teemal ning koerajuht viis meid kurssi politseikoerte koolitamise ja tööeluga. Nägime ka demonstratsiooni, kuidas koerajuht koeraga tööd teeb ning pilkases pimeduses leiti suurema vaevata üles peidetud ese.


Pärast sissejuhatust tegime patrullretke Kunda jõe orus. Nägime kivide vahel nii elavaid kui ka surnud lõhesid ning kuulsime inspektorite kogemusi röövpüügi ennetustööst ja järelevalvest. Muuhulgas saime teada, et sel aastal on olnud rikkumisi vähe – tõenäoliselt tänu tõhusale ennetavale patrullimisele. Samuti saime teada, et ühe lõhe püüdmisel tuleneva keskkonnakahju algväärtus on 96 eurot. See korrutatakse aga 5 või 10-ga vastavalt püügiviisile.

Kivide vahel vedeles end surnuks kurnanud lõhe.

Seega on igal juhul odavam kala poest osta. Foto: Enri Uusna


Retkele lisas vürtsi ka inspektoritel kaasas olev tehnika – öövaatlusseadmed ja soojuskaamerad. Kõrgtehnoloogiliste lahenduste kiuste ühtki rikkujat ei tabatud, kuid inspektorite sõnul on patrullkäikude ennetav mõju olulisem kui tagajärgedega tegelemine. Seega sai eesmärk siiski täidetud.


Koostaja: Enri Uusna, keskkonnahariduse spetsialist Lahemaa rahvuspargis