Lahemaa juubelikonverents 31.05.-01.06.

 KONVERENTS Lahemaa rahvuspark 50: loodus ja kultuur, minevik ja tulevik

Conference Lahemaa National Park 50: Nature and Culture, Future and Past


Lahemaa rahvuspargi juubeliaasta kesksemaks ürituseks on 31. mail ja 1. juunil Palmse mõisas ja veebis toimuv rahvusvaheline konverents “Lahemaa rahvuspark 50: loodus ja kultuur, minevik ja tulevik”. Esimesel päeval oodatakse esinejaid nii Europarc föderatsioonist, Euroopa Komisjonist, IUCN-st, ICOMOS kultuurmaastike komiteest, kes räägivad praegusel ajal kõige aktuaalsetest teemadest nagu elurikkusese kadu ja elurikkuse strateegia, looduse hüved ja nende hindamine, kultuurmaastike kaitsest, kaitsealade haldamisest. 1. juunil on kõne all Lahemaa rahvuspargi väärtused läbi aja, nii ajalooline vaade kui ka päevakohased teemad looduse ja kohaliku elulaadi, pärandikogukondade kaitses. Esinevad uurijad haridus- ja teadusasutustest, eksperdid ja kohalikud elanikud, kes on Lahemaa väärtuste eest hea seisnud. Peakorraldaja keskkonnaamet, kontaktid Maret Vildak ja Ave Paulus. Konverents toimub Palmse mõisas ja veebis, on kakskeelne sünkroontõlkega, hübriidkonverentsina. Konverentsile järgneb keskkonnaameti pidulik vastuvõtt ja Lahemaa sõprade tänamine Palmse mõisas.

 

PROGRAMM

 

31. mai. Veebis

10.00-12.00 loengud I blokk

10.00-10.40 Tervitussõnad

10.40-11.20 Ignace Schops Europarc

11.20-11.40 kohvipaus

11.40 - 12.20 Stefan Leiner. Euroopa Komisjon

12.20-13.00 IUCN

 

13.00-14.00 lõuna

 

14.00-17.00 loengud II blokk

14.00-14.40 Patricia O´Donnell, ICOMOS kultuurmaastike komitee (ICOMOS IFLA International Scientific Committee on Cultural Landscapes) The current challenges of cultural landscapes and protected areas 

14.40-15.20 Peter Bille Larsen, IUCN. The Rights-Based Management of Protected Areas

15.20-15.40 kohvipaus

15.40-16.20 Nikoleta Jones. Social impacts of European Protected Areas and policy recommendations

16.20-17.00 Optimizing the management of Natura 2000 network in Lithuania (Leedu)

 

1. juuni. Palmse mõisas ja veebis

 

9.00-13.00 loengud I blokk

9.00 - 9.30 Lahemaa ajaloost.

9.30-10.00 Kaitsealade kaitse tõhusus. Asko Lõhmus

10.00-10.30 Ökosüsteemide seisundi ja ökosüsteemiteenuste üleriigiline hindamine ja kaardistamine – ELME projekt. Aveliina Helm.

10.30-11.00 Sood. ELF, Jüri-Ott Salm/Marko Kohv

11.00-11.30 Kohvipaus

11.30-12.00 Lahemaa jõed RETROUT Martin Kesler

12.00-12.30 Ebapärlikarp (RannikuLIFE) Katrin Kaldma, Kunnar Klaas

12.30-13.00 Rannikumere keskkonna- ja elustikuteemad Georg Martin

 

13.00-14.00 Lõuna

 

14.00-16.00 II blokk

14.00-14.30 Lahemaa mälumaastikud - kohalike vaatenurk.  Ingeldrin Aug, Kaisa Linno, Kristiina Jürisoo

14.30-15.00 Lahemaa rannakalandusest ja merekultuurist - kohalike vaatenurk. Artur Talvik, Marti Hääl Tarvi Velström

15.00 -15.30 Lahemaa kohalikud kogukonnad ja elulaad, karjakasvatus - kohalike vaatenurk. Kalev Sepp, Diana Pärna, Imbi Jäetma

15.30-16.00 kohvipaus

16.00-16.30 Lahemaa rahvuspargi kultuuripärandi kaitse kliimamuutuste väljakutsete valguses - ehituspärand. Ave Paulus 

16.30-17.00 Lahemaa rahvusliku kultuuripärandi kaitse võimalikkusest Nõukogude ajal - ehituspärand.  Fredi Tomps 

 

17.00 Keskkonnaameti pidulik vastuvõtt ja Lahemaa rahvuspargi sõprade tänamine