Giidide koolitus ja atesteerimine

Käesoleva aasta kevadel toimub Lahemaa 50. sünnipäeva auks giidide koolitus ja atesteerimine. Osa võtab 32 Lahemaa giidi ja turismiasjalist, keda ootab ees kuus koolitusmoodulit, praktika ja atesteerimise eksam. Koolituse sisuks on Lahemaa rahvuspargi väärtused, piirangud, looduse vahendus ja giidinduse nüansid.

Korraldajaks on Lahemaa Turismühing koos partneritega Keskkonnaametist, RMK-st Eesti Maaülikoolist, Eesti Loodusturismi Ühingust, Tallinna Giidide Ühingust, Eesti Maaturismi Ühingust, Eesti Loodusmuuseumist ja Eesti Giidide Liidust. Koolitust toetavad ka Kuusalu vallavalitsus ja LEADER.

 

Koolituse kava:

30. märts: Sissejuhatus giidi töösse

13. aprill: Riigi ja kohalike huvigruppide rollid. Piirangud Lahemaa rahvuspargis.

27. aprill: Giid kui klienditeenindaja

08. mai: Retk ja ekskursioon. Looduse vahendamine.

11. mai: Lahemaa rahvuspargi rajamine. Väärtused Lahemaal.

15. ja 16. mai: Prooviretked.

 

Atesteerimine:

15. mai: Marsruudikirjelduse esitamine eksamikomisjonile.

18. mai: Teooriaeksam.

Koolituse praktilised eksamid toimuvad eeldatavasti maikuu jooksul, kui üleriigilised piirangud seda lubavad. Koolitajaile jääb õigus kava vastavalt oludele muuta.

Eksami edukatele sooritajatele omistatakse vastavalt esitatud soovile Lahemaa giidi või paigagiidi atesteering.

 

Lisainfo:

Kaisa Linno
Lahemaa Turismiühing
Tel: 5 239 239
E-post: kaisa@kolgakyla.ee