2018 kevadseminar

LAHEMAA NOORE LOODUSKAITSJA KEVADSEMINAR JUNIOR RANGER 2017

7.-8.aprill 2018, Lahemaa rahvuspargis

Laupäev, 07.04.2018

Kell 13 startis Rakverest, Aqva spa parklast buss Ojaäärse loodusmaja suunas ning kell 13.30 olid kõik 7 kursuslast ning juhendaja Enri Uusna teel Turbuneeme küla poole. Turbuneemest ühines meiega Linda Metsaorg, kelle juhendamisel toimus linnuvaatlusretk Pärispea poolsaarel. Peatused tehti Viinistus, Pärispea külas ning ka Vihasoo linnuvaatlustorni juures. Iga osaleja sai enda jaoks ülesande loendada mingit konkreetset linnuliiki; hiljem koostas juhendaja Linda saadud tulemustest ka kokkuvõtte.

Linda Metsaorg juhendab lindude vaatlemist. Foto: Enri Uusna

Kell 17.00 jõudsime retkelistega Palmse külastuskeskusesse, kus meiega ühines juhendaja Kerli Kõue ühes õhtuootega. Kava järgi kell 18.00 (kuid realistlikult kõva hilinemisega) algas külastuskeskuse auditooriumis Tiia Trolla loodusõhtu „Hainu süümise oppus ehk söödavad ja tervistavad taimed meie ümber“. Seejärel toimus juba traditsiooniks kujunenud Lahemaa Junior Rangerite pealambiretk läbi Palmse parkmetsa Ojaäärse loodusmajja, kus kell 21.00 ootas meid õhtusöök ning õige pea ka öörahu.

Pühapäev, 08.04.2018 Kell 08.30 sõime hommikust. Kell 09.15 väljus buss Aaviku tallu, kus võtsid meid vastu juhendajad Sven Miller ja Ennu Tsernjavski. Saime sissejuhatava loengu hobuste psühholoogiast ning nende suhetest inimesega. Selgitati ka traditsioonilise hobutöö eeliseid raske metsatehnika ees – metsamaastik jääb rikkumata. Seejärel tõi juhendaja Sven koplist ühe mära ning demonstreeris looma harjamist ja rakendamist. Ülejäänud pärastlõuna möödus meil Aaviku talu naabruse metsaalust koristades, kus abi osutas ka hobutööjõud. Kell 13.20 väljus buss Aaviku talust ning Rakverre jõudsime kell 14.15.

Tööhoos noored. Foto: Enri Uusna