Õppe- ja matkarajad

Matkarajad Lahemaal

Oandu - Võsu matkarada

 • Algus ja lõpp: Oandu telkimisala - Võsu telkimisala.
 • Pikkus: 9,5 km
 • Tähistus: suunaviidad, värvikood puudel.
 • Märksõnad: Seljaku tee, allikaojad, võõrpuuliigid (valge mänd, lehis, mägimänd), luiteahelikud, pärandkultuur.
 • Hooldaja: Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK); tel +372 676 7010, e-post info.oandu@rmk.ee või tel +372 329 5555, e-post info.lahemaa@rmk.ee.

Võsu - Nõmmeveski matkarada

 • Algus ja lõpp: Võsu telkimisala - Nõmmeveski parkla
 • Pikkus: 18 km
 • Tähistus: suunaviidad, värvikood puudel.
 • Märksõnad: Võhma põlisküla, Joaveski astang, Nõmmeveski kanjon, hüdroelektrijaam.
 • Hooldaja: Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK), tel +372 676 7010, e-post info.oandu@rmk.ee või tel +372 329 5555, e-post info.lahemaa@rmk.ee.

Nõmmeveski - Liiapeksi matkarada

 • Algus ja lõpp: Nõmmeveski parkla - Viru raba parkla
 • Pikkus: 16 km
 • Tähistus: suunaviidad, värvikood puudel.
 • Märksõnad: Vasaristi juga, Valgejõgi, Pärlijõgi, Parksi põlisküla, Murksi põlisküla, Pärlijõe org, Viru raba.
 • Hooldaja: Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK), tel +372 676 7010, e-post info.oandu@rmk.ee või tel +372 329 5555, e-post info.lahemaa@rmk.ee.

Käsmu matkarada

 • Algus ja lõpp: Käsmu kabel
 • Pikkus: 15 km
 • Tähistus: suunaviidad, värvikood puudel.
 • Märksõnad: Meremunk (rändrahn), Metsamunk (rändrahn), Palganeem, Ristikivirand, Väheliivu, Suureliivu, Tiirneem, Käsmu järv, Käsmu kabel, Käsmu kalmistu.
 • Hooldaja: Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK), tel +372 676 7010, e-post info.oandu@rmk.ee või tel +372 329 5555, e-post info.lahemaa@rmk.ee.

Ojakivi rada

 • Algus ja lõpp: Lääne-Virumaa, 3 km Võsult Vergi poole
 • Pikkus: 5 km (edasi-tagasi)
 • Tähistus: suunaviidad, värvikood puudel.
 • Märksõnad: Ojakivi.
 • Hooldaja: Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK), tel +372 676 7010, e-post info.oandu@rmk.ee või tel +372 329 5555, e-post info.lahemaa@rmk.ee.

RMK matkatee Oandu-Kalmeoja

 • Algus ja lõpp: Oandu telkimisala - Kalmeoja lõkkekoht
 • Pikkus: 40 km
 • Tähistus: suunaviidad, värvikood puudel.
 • Märksõnad: Seljaku tee, allikaojad, Võhma põlisküla, Joaveski astang, Nõmmeveski kanjon, hüdroelektrijaam, Vasaristi juga, Valgejõgi, Pärlijõgi, Parksi põlisküla, Murksi põlisküla, Pärlijõe org, Viru raba.
 • Hooldaja: Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK), tel +372 676 7010, e-post info.oandu@rmk.ee või tel +372 329 5555, e-post info.lahemaa@rmk.ee.

 

Õpperajad Lahemaal

Altja kultuuri- ja looduslooline rada

 • Algus ja lõpp: Altja kõrtsi parkla
 • Pikkus: 3 km
 • Tähistus: suunaviidad, värvikood puudel, infostendid.
 • Märksõnad: Rannakülad, Altja jõgi, rändrahnud, rannikumeri, rannamets, paadi- ja võrgukuurid.
 • Hooldaja: Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK), tel +372 676 7010, e-post info.oandu@rmk.ee või tel +372 329 5555, e-post info.lahemaa@rmk.ee.

Käsmu loodus- ja kultuurilooline rada 

 • Algus ja lõpp: Käsmu kabel
 • Pikkus: 4,2 km
 • Tähistus: suunaviidad, värvikood puudel, infotahvel.
 • Märksõnad: Käsmu kalmistu, Käsmu kabel, Käsmu kivikülv, Saartneem (Kuradisaar), Matsikivi.
 • Hooldaja: Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK), tel +372 676 7010, e-post info.oandu@rmk.ee või tel +372 329 5555, e-post info.lahemaa@rmk.ee.


Majakivi-Pikanõmme õpperada

 • Algus ja lõpp: Hara-Juminda tee äärne parkla
 • Pikkus: 7 km
 • Tähistus: suunaviidad, värvikood puudel, infostendid.
 • Märksõnad: Siirdesoo, Aabla raba, liivaluited, nõmmemets, Majakivi,
 • Hooldaja: Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK), tel +372 676 7010, e-post info.oandu@rmk.ee või tel +372 329 5555, e-post info.lahemaa@rmk.ee.

Koprarada

 • Algus ja lõpp: 1,5 km Altjalt Sagadi poole
 • Pikkus: 1 km
 • Tähistus: suunaviidad, värvikood puudel.
 • Märksõnad: Altja jõe org, lammid, kobras, kopratammid.
 • Hooldaja: Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK), tel +372 676 7010, e-post info.oandu@rmk.ee või tel +372 329 5555, e-post info.lahemaa@rmk.ee.

Oandu loodusmetsarada

 • Algus ja lõpp: Koljaku, Sagadi ja Altja teede ristumiskoht Oandus
 • Pikkus: 4,7 km
 • Tähistus: suunaviidad, värvikood puudel, infostendid.
 • Märksõnad: Põlismets, seened, samblad, samblikud, metsloomad.
 • Hooldaja: Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK), tel +372 676 7010, e-post info.oandu@rmk.ee või tel +372 329 5555, e-post info.lahemaa@rmk.ee.

Oandu pärandkultuurirada

 • Algus ja lõpp: Koljaku, Sagadi ja Altja teede ristumiskoht Oandus
 • Pikkus: 3,4 km
 • Tähistus: suunaviidad, värvikood puudel, infotahvlid.
 • Märksõnad: Pärandkultuur, kiviaiad, verstakivid, hüljatud heinamaad, hundiaed, taimeaed.
 • Hooldaja: Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK), tel +372 676 7010, e-post info.oandu@rmk.ee või tel +372 329 5555, e-post info.lahemaa@rmk.ee.

Oandu taimetarga rada

 • Algus ja lõpp: Oandu külastuskeskuse parkla
 • Pikkus: 1 km
 • Tähistus: suunaviidad, värvikood puudel, infostendid.
 • Märksõnad: Taimed, seened.
 • Hooldaja: Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK), tel +372 676 7010, e-post info.oandu@rmk.ee või tel +372 329 5555, e-post info.lahemaa@rmk.ee.

Ojaäärse metsarada

 • Algus ja lõpp: Ojaäärse loodusmaja parkla
 • Pikkus: 3,5 km
 • Tähistus: suunaviidad, värvikood puudel, infotahvlid.
 • Märksõnad: Metsakooslused, pärandkultuur, piirikivid, verstakivid.
 • Hooldaja: Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK), tel +372 676 7010, e-post info.oandu@rmk.ee või tel +372 329 5555, e-post info.lahemaa@rmk.ee.

Sagadi-Oandu metsajuttude rada

 • Algus ja lõpp: Sagadi mõis ja Oandu külastuskesus
 • Pikkus: 5,6 km
 • Tähistus: infotahvlid alguses ja lõpus, infostendid
 • Märksõnad: mets, muinasjutud, kohalugu
 • Hooldaja: Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK), tel +372 676 7010, e-post info.oandu@rmk.ee või tel +372 329 5555, e-post info.lahemaa@rmk.ee.

Tsitre puude rada

 • Algus ja lõpp: Tsitre telkimisalal pargi keskel olev lagendik (lipuvarda kõrval)
 • Pikkus: 0,5 km
 • Tähistus: suunaviidad, numbripostid, infostendid.
 • Märksõnad: Puuliigid, seened, putukad.
 • Hooldaja: Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK), tel +372 676 7010, e-post info.oandu@rmk.ee või tel +372 329 5555, e-post info.lahemaa@rmk.ee.

Viru raba õpperada

 • Algus ja lõpp: Tallinn-Narva maanteelt Loksale suunduva tee 1. kilomeetril asuv parkla - 3 km Kembast väljas Kemba tee ääres
 • Pikkus: 3,5 km
 • Tähistus: suunaviidad, värvikood puudel, infostendid.
 • Märksõnad: Rabakooslused, luitehari, vaatetorn, jääksoo.
 • Hooldaja: Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK), tel +372 676 7010, e-post info.oandu@rmk.ee või tel +372 329 5555, e-post info.lahemaa@rmk.ee.

 

Rattarajad Lahemaal

Käsmu jalgrattarada

 • Algus ja lõpp: Käsmu kabel
 • Pikkus: 11,6 või 16 km
 • Tähistus: suunaviidad, värvikood puudel.
 • Märksõnad: Käsmu kabel, Käsmu kalmistu, Palganeem, Eru laht.
 • Hooldaja: Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK), tel +372 676 7010, e-post info.oandu@rmk.ee või tel +372 329 5555, e-post info.lahemaa@rmk.ee.