Atesteeritud Lahemaa giidid

Atesteeritud Lahemaa giidid

Lahemaal tegutseb 66 atesteeritud giidi, kes pakuvad retkevõimalusi mitmes piirkonnas üle rahvuspargi. Mitmed neist omavad giidikutset ning on atesteeritud ka teistes piirkondades.

Atesteeringud 5 aastaks on väljastatud 23. mail 2021, 27.mail 2022 ning 11. mail 2023. Väljastajaks on Lahemaa Turismiühing koos partneritega Keskkonnaametist, RMK-st Eesti Maaülikoolist, Eesti Loodusturismi Ühingust, Tallinna Giidide Ühingust, Eesti Maaturismi Ühingust, Eesti Loodusmuuseumist ja Eesti Giidide Liidust. Koolitust toetasid Kuusalu vallavalitsus ja LEADER.

Jälgi Lahemaa turismiühingu tegemisi: https://www.facebook.com/VisitLahemaa


11.05.2023 atesteeritud Lahemaa giidid

27.05.2022 atesteeritud Lahemaa giidid

23.05.2021 atesteeritud Lahemaa giidid