Atesteeritud Lahemaa giidid

Atesteeritud Lahemaa giidid

Lahemaal tegutseb 41 atesteeritud giidi, kes pakuvad retkevõimalusi mitmes piirkonnas üle rahvuspargi. Mitmed neist omavad giidikutset ning on atesteeritud ka teistes piirkondades.

Atesteeringud 5 aastaks on väljastatud 23. mail 2021 ning 27.mail 2022. Väljastajaks on Lahemaa Turismiühing koos partneritega Keskkonnaametist, RMK-st Eesti Maaülikoolist, Eesti Loodusturismi Ühingust, Tallinna Giidide Ühingust, Eesti Maaturismi Ühingust, Eesti Loodusmuuseumist ja Eesti Giidide Liidust. Koolitust toetasid Kuusalu vallavalitsus ja LEADER.

 

27.05.2022 atesteeritud Lahemaa giidid:

Andrus Pärn

Keeled: eesti, soome, vene

Meelisvaldkonnad: jahindus, mets, looduses toime tulemine.

+372 527 1103

jahimees45@hot.ee 

Heli Puusepp

Keeled: eesti

 

+372 5663 1291

helipuusepp70@gmail.com

Irene O'Sullivan

Keeled: inglise, soome, eesti

Meelisvaldkonnad: mõisakultuur

+372 517 7665

ireneosulli@gmail.com

Kersti Tänavsuu

Keeled: eesti

 

 

+372 501 7959

kersti@danerek.ee

Kristina Markii

Keeled: eesti, inglise, hispaania

Meelisvaldkonnad: kultuur, mõisad, loodus

 

+372 5364 6661

kmarkii@yahoo.com

Kristjan Kaurla

Keeled: eesti, inglise

Meelisvaldkonnad: Inimene looduses, vesi ja merendus

 

+372 5392 7758

kristjan.kaurla@gmail.com

Lemmi Erin

Keeled: eesti, poola, vene

Meelisvaldkonnad: ajalugu, mõisad, lood

 

+372 522 2135

lemmi@euroskoolitus.eu

Liisa Linhein

Keeled: eesti, inglise

Meelisvaldkonnad: lood, legendid

 

+372 5810 1210

liisa.linhein@hotmail.com

Lis Marii Undusk

Keeled: eesti

Meelisvaldkonnad: ravimtaimed, linnud

 

+372 5303 6361

lis.m.undusk@gmail.com

 

Maarit Cimolonskas

Keeled: eesti, inglise, prantsuse

Meelisvaldkonnad: loodus, jätkusuutlik areng, lood

 

+372 5568 7964

maaritc@gmail.com

Mall Ränkson

Keeled: eesti, vene, inglise

 

 

+372 5552 6661

mall.rankson@mail.ee

Marge Taivere

Keeled: inglise

Meelisvaldkonnad: taimed, matkamine, jätkusuutlik turism

 

+372 5550 0606

taiverem@hotmail.com

Mari Toom

Keeled: eesti, inglise, saksa

Meelisvaldkonnad: loodus, kultuur

 

+372 5663 3944

mari@curiositas.ee

Mari-Liis Vohli

Keeled: eesti, inglise, soome, vene

Meelisvaldkonnad: külaajalugu, inimesed

 

+372 527 9481

vohlim@gmail.com

Mart Veelmaa

Keeled: eesti, soome, vene

Meelisvaldkonnad: loodus, mets, ajalugu, inimesed, erilised objektid

 

+372 5666 0006

mart.veelmaa@gmail.com

Melika Kindel

Keeled: eesti, soome

Meelisvaldkonnad: kultuuripärand, ajalugu, kohalugu

 

+372 514 7581

melikakindel@gmail.com

Nele Reial

Keeled: eesti, inglise

Meelisvaldkonnad: Kolga mõis

 

+372 5666 5066

nelereial@gmail.com

Reeli-Marta Siimar

Keeled: eesti, inglise

Meelisvaldkonnad: loodus, matkamine

 

+372 5650 0976

reelimarta.siimar@gmail.com

Saara Mildeberg

Keeled: eesti, inglise

Meelisvaldkonnad: militaararhitektuur, tööstusmaastikud ja -ajalugu

 

+372 5590 3472

saara.mildeberg@gmail.com

Signe Ohakas

Keeled: eesti, inglise, prantsuse, soome

Meelisvaldkonnad: loodus, keeled

 

+372 5904 7065

signe@wanderlust.ee

Signe Paalandi

Keeled: saksa

Meelisvaldkonnad: ajalugu

 

+372 501 9013

spaalandi@gmail.com

Ulvi Koov

Keeled: eesti

Meelisvaldkonnad: ajalugu, militaarpärand, Natturi küla

 

+372 515 3364

ulvi@silverwhite.eu

Ulvi Meier

Keeled: eesti, soome, inglise

Meelisvaldkonnad: Kolga mõis, Kuusalu külad

 

+372 511 3627

meier.ulvi@gmail.com

Virve Mäemets

Keeled: saksa

Meelisvaldkonnad: loodus, kultuurilugu, mõisad

 

+372 523 2976

maemets.virve@gmail.com

 

23.05.2021 atesteeritud Lahemaa giidid:

Allan Alaküla

Keeled: eesti, inglise, vene, prantsuse

Meelisvaldkonnad: ajalugu (sh kohalikud lahingud)

 

+372 508 4292

allan.alakyla@gmail.com

https://malutalu.webador.com/mida-pakume

Anneli Kivisaar

Keeled: eesti, inglise

Meelisvaldkonnad: ajaloolised külad Lahemaal

 

+372 509 2730

kivisaara@gmail.com 

 

Hans Lahi

Keeled: eesti, inglise, vene

Meelisvaldkonnad: loodus, rabad

 

+372 5663 3084

hanslahi7@gmail.com

 

Hele Lõhmus

Keeled: inglise, soome, vene

Meelisvaldkonnad: kultuuripärand, ajalugu, etnograafia

 

+372 5304 4331

helelohmus@gmail.com

Kaisa Linno

Keeled: eesti, inglise, soome

Meelisvaldkonnad: kogukondlik elu-olu, kultuuripärand

 

+372 523 9239

kaisa@kolgakyla.ee

https://www.facebook.com/VisitLahemaa

Karin Reinberg-Shestakov

Keeled: eesti, inglise, soome

Meelisvaldkonnad: loodus, ravimtaimed, pärandkultuur

 

+372 5343 6863

karin@revolver.ee

 

Kauri Kivipõld

Keeled: eesti, inglise

Meelisvaldkonnad: loodus, kultuuripärand, pärandkultuurmaastikud

 

+372 5556 3088

kauri.kivipold@gmail.com

https://lahemaaturism.ee/

Kristo Pärn

Keeled: eesti, inglise

Meelisvaldkonnad: loodus - Pärlijõgi, rabad, imetajad

 

+372 5621 1860

kristoparn7@gmail.com

Loore Viires

Keeled: eesti, inglise

Meelisvaldkonnad: ajalugu, kultuur, arhitektuur

 

+372 5808 3952

looreviires@gmail.com

Maie Itse

Keeled: eesti

Meelisvaldkonnad: loodus, elukeskkonna muutused ajas, Mohni saar

 

+372 514 8614

lahemaalooduskool@gmail.com

http://www.lahemaalooduskool.eu/ 

Mirjam Irval

Keeled: eesti, inglise, soome

Meelisvaldkonnad: loodus, seened

 

+372 503 2655

mirjam@irvali.ee

Olga Stepanova

Keeled: vene 

Meelisvaldkonnad: ajalugu, kultuur

 

+372 528 6182

olgasik@gmail.com

Priit Adler

Keeled: eesti, soome, vene

Meelisvaldkonnad: loodus, pärandkultuur, vesi

 

+372 513 2149

priit.adler@gmail.com

http://www.metsamoisa.ee/ 

https://ubari-loodustarkuse-keskus.business.site/ 

Riina Laanetu

Keeled: eesti, inglise, vene

Meelisvaldkonnad: loodus, kultuuripärand

 

+372 514 5830

riinalaanetu@gmail.com

https://www.facebook.com/RetkedLahemaal/

Talvi Luther

Keeled: eesti, saksa

Meelisvaldkonnad: arhitektuur, ajalugu, pärandkultuur

 

+372 5563 0418

talvi.luther@hotmail.com

Tiia Laidla

Keeled: eesti, saksa

Meelisvaldkonnad: ajalugu 

 

+372 5646 4170

tiia.puusepp@gmail.com

 

Tiina Viirna

Keeled: eesti

Meelisvaldkonnad: kogukond, kultuuripärand, taimed

 

+372 5382 7583

tiina.viirna@mail.ee

 

 

Jälgi Lahemaa turismiühingu tegemisi: https://www.facebook.com/VisitLahemaa