Uuringud Lahemaa teadusarhiivis

 

Siit leiate loendi veebis kätesaadavatest Lahemaa rahvuspargi teadusuuringutest.

Teadusarhiivi vanemate säilikute ja uuringute (1905-2004) loend on siin. Lahemaa rahvuspargi teadusarhiivis on korrastatuna 5493 säilikut, Lahemaa rahvuspargi raamatukogus korrastatud  9311 teavikut. Lahemaa rahvuspargi raamatukogu teavikud ja arhiiivi säilikud on tallel Lahemaa rahvuspargis algusest aastast 1971. Erinevatest erakogudest ja arhiividest lisandus Lahemaa foto- ja filmiarhiivi olulist rahvuspargi ajalugu kajastavat materjali. Lahemaa rahvuspargi teadusarhiivi ja raamatukogu võib uurija kasutada koha peal. Lahemaa rahvuspargi raamatukogu on kajastatud URRAM kataloogisUuringute allkirjastatud originaaleksemplaride, kaardimaterjalide ning andmekogudega on võimalik tutvuda Lahemaa rahvuspargi arhiivis.

Lahemaa rahvuspargi kaitsekorralduskava alusuuringud on integreeritud Lahemaa rahvuspargi kaitsekorralduskavva 2016-2025 

Lahemaa rahvuspargi traditsioonilise rannakalanduse uuring, 1. etapp

https://juminda.ee/wp-content/uploads/2020/03/Rannakalandus-14-3-2020-final.pdf

Lahemaa rahvuspargi traditsioonilise rannakalanduse uuring, 1. etapp

/tuleb 2022 august/

 

Lahemaa rahvuspargi traditsioonilise karjakasvatuse uuring

Uuringu info kodulehele http://pk.emu.ee/lahemaakarjakasvatus

Otselink aruandele http://pk.emu.ee/userfiles/instituudid/pk/file/MH_failid/LahemaaRP_traditsioonilineelulaadpollumajandus.pdf 

 

Lahemaa rahvuspargi mälumaastikud 2015-2019

 

Rannakülade uuringu lõpparuanne, Käsmu meremuuseum https://www.kasmu.ee/et/content/lahemaa-rannak%C3%BClade-projekti-kokkuv%C3%B5te. Uuringu teise etapi materjalid, ajaloolised õiendid

Juminda poolsaare mälumaastikud, Juminda poolsaare selts https://juminda.ee/parandkultuur/lahemaa-rannakulade-malumaastikud/

Lahemaa rannakülade intervjuud 

Kuusalu khk sisemaakülade materjalid, Kolgaküla Selts  http://kolgamuuseum.kuusalu.ee/content/lahemaa-malumaastikud

Haljala khk sisemaakülad, Lahemaa pärandisõprade Selts 

Mälumaastike kohapärimuse kaart on maa-ameti kaardirakenduses 

Lahemaa rahvuspargi mälumaastikud 2010 olid rakenduses maastikud.ee,  pärimuskillud Lahemaa_tekstid_l6pp.pdf

 

Lahemaa külade arhitektuuri ja asustusstruktuuri analüüs 2012

Inventuuri lõpparuanne on kättesaadav alljärgneva lingi kaudu: 

Külade inventuur

Külade tsoneeringukaardid ning väärtuslike hoonete tabelid on üles loetletud siin:

Külade inventuuri lisamaterjalid

Lahemaa külade arhitektuuri ja asutusstruktuuri lõpparuande tervikteksti, aruandega seotud kaardikihtide, hoonete andmebaasi ning fotoandmebaasiga on huvitatud ja konkreetse kinnistuga seotud isikul võimalik tutvuda Keskkonnaameti Palmse kontoris Lahemaa rahvuspargi arhiivis.

Lahemaa rannaasulate inventuur 2010

Lõpparuande laiale avalikkusele kättesaadavad materjalid on allalaetavad alljärgnevate linkide kaudu:

  • Metoodika (Käsmu, Vergi, Viinistu ja Võsu arhitektuuri ja miljööväärtuste analüüsi metoodika, 2010)
  • Viinistu (Viinistu küla arhitektuuri ja miljööväärtuste analüüs, 2010)
  • Vergi (Vergi küla arhitektuuri ja miljööväärtuste analüüs, 2010)
  • Käsmu (Käsmu küla arhitektuuri ja miljööväärtuste analüüs, 2010) 
  • Võsu (Võsu aleviku arhitektuuri ja miljööväärtuste analüüs, 2010)

Lahemaa rannaasulate inventuuri lõpparuande tervikteksti, aruandega seotud hoonete andmebaasi, kaardikihtide ning fotoandmebaasiga on huvitatud ja konkreetse kinnistuga seotud isikul võimalik tutvuda Keskkonnaameti Palmse kontoris Lahemaa rahvuspargi arhiivis.

 
Maakasutus ja maastikud

Esiajaloolised väärtused

Vaimne pärand

Eksperthinnang Lahemaa militaarobjektidele

Looduskaitse

Kaitse-eeskirja ekspertiisid

Esseed