Atesteeritud Lahemaa giidid

Atesteeritud Lahemaa giidid

Lahemaal tegutseb 41 atesteeritud giidi, kes pakuvad retkevõimalusi mitmes piirkonnas üle rahvuspargi. Mitmed neist omavad giidikutset ning on atesteeritud ka teistes piirkondades.

Atesteeringud 5 aastaks on väljastatud 23. mail 2021 ning 27.mail 2022. Väljastajaks on Lahemaa Turismiühing koos partneritega Keskkonnaametist, RMK-st Eesti Maaülikoolist, Eesti Loodusturismi Ühingust, Tallinna Giidide Ühingust, Eesti Maaturismi Ühingust, Eesti Loodusmuuseumist ja Eesti Giidide Liidust. Koolitust toetasid Kuusalu vallavalitsus ja LEADER.

Jälgi Lahemaa turismiühingu tegemisi: https://www.facebook.com/VisitLahemaa


 

 

27.05.2022 atesteeritud Lahemaa giidid


Andrus Pärn

Keeled: eesti, soome, vene

Meelisvaldkonnad: jahindus, mets, looduses toime tulemine.

+372 527 1103, jahimees45@hot.ee 


Heli Puusepp

Keeled: eesti

+372 5663 1291, helipuusepp70@gmail.com


Irene O'Sullivan

Keeled: inglise, soome, eesti

Meelisvaldkonnad: mõisakultuur

+372 517 7665, ireneosulli@gmail.com


Kersti Tänavsuu

Keeled: eesti

+372 501 7959, kersti@danerek.ee


Kristina Markii

Keeled: eesti, inglise, hispaania

Meelisvaldkonnad: kultuur, mõisad, loodus

+372 5364 6661, kmarkii@yahoo.com


Kristjan Kaurla

Keeled: eesti, inglise

Meelisvaldkonnad: Inimene looduses, vesi ja merendus

+372 5392 7758, kristjan.kaurla@gmail.com


Lemmi Erin

Keeled: eesti, poola, vene

Meelisvaldkonnad: ajalugu, mõisad, lood

+372 522 2135, lemmi@euroskoolitus.eu


Liisa Linhein

Keeled: eesti, inglise

Meelisvaldkonnad: lood, legendid

+372 5810 1210, liisa.linhein@hotmail.com


Lis Marii Undusk

Keeled: eesti

Meelisvaldkonnad: ravimtaimed, linnud

+372 5303 6361, lis.m.undusk@gmail.com


Maarit Cimolonskas

Keeled: eesti, inglise, prantsuse

Meelisvaldkonnad: loodus, jätkusuutlik areng, lood

+372 5568 7964, maaritc@gmail.com


Mall Ränkson

Keeled: eesti, vene, inglise

+372 5552 6661, mall.rankson@mail.ee


Marge Taivere

Keeled: inglise

Meelisvaldkonnad: taimed, matkamine, jätkusuutlik turism

+372 5550 0606, taiverem@hotmail.com


Mari Toom

Keeled: eesti, inglise, saksa

Meelisvaldkonnad: loodus, kultuur

+372 5663 3944, mari@curiositas.ee


Mari-Liis Vohli

Keeled: eesti, inglise, soome, vene

Meelisvaldkonnad: külaajalugu, inimesed

+372 527 9481, vohlim@gmail.com


Mart Veelmaa

Keeled: eesti, soome, vene

Meelisvaldkonnad: loodus, mets, ajalugu, inimesed, erilised objektid

+372 5666 0006, mart.veelmaa@gmail.com


Melika Kindel

Keeled: eesti, soome

Meelisvaldkonnad: kultuuripärand, ajalugu, kohalugu

+372 514 7581, melikakindel@gmail.com


Nele Reial

Keeled: eesti, inglise

Meelisvaldkonnad: Kolga mõis

+372 5666 5066, nelereial@gmail.com


Reeli-Marta Siimar

Keeled: eesti, inglise

Meelisvaldkonnad: loodus, matkamine

+372 5650 0976, reelimarta.siimar@gmail.com


Saara Mildeberg

Keeled: eesti, inglise

Meelisvaldkonnad: militaararhitektuur, tööstusmaastikud ja -ajalugu

+372 5590 3472, saara.mildeberg@gmail.com


Signe Ohakas

Keeled: eesti, inglise, prantsuse, soome

Meelisvaldkonnad: loodus, keeled

+372 5904 7065, signe@wanderlust.ee


Signe Paalandi

Keeled: saksa

Meelisvaldkonnad: ajalugu

+372 501 9013, spaalandi@gmail.com


Ulvi Koov

Keeled: eesti

Meelisvaldkonnad: ajalugu, militaarpärand, Natturi küla

+372 515 3364, ulvi@silverwhite.eu


Ulvi Meier

Keeled: eesti, soome, inglise

Meelisvaldkonnad: Kolga mõis, Kuusalu külad

+372 511 3627, meier.ulvi@gmail.com


Virve Mäemets

Keeled: saksa

Meelisvaldkonnad: loodus, kultuurilugu, mõisad

+372 523 2976, maemets.virve@gmail.com


 

 

23.05.2021 atesteeritud Lahemaa giidid


Allan Alaküla

Keeled: eesti, inglise, vene, prantsuse

Meelisvaldkonnad: ajalugu (sh kohalikud lahingud)

+372 508 4292, allan.alakyla@gmail.comhttps://malutalu.webador.com/mida-pakume


Anneli Kivisaar

Keeled: eesti, inglise

Meelisvaldkonnad: ajaloolised külad Lahemaal

+372 509 2730, kivisaara@gmail.com 


Hans Lahi

Keeled: eesti, inglise, vene

Meelisvaldkonnad: loodus, rabad

+372 5663 3084, hanslahi7@gmail.com


Hele Lõhmus

Keeled: inglise, soome, vene

Meelisvaldkonnad: kultuuripärand, ajalugu, etnograafia

+372 5304 4331, helelohmus@gmail.com


Kaisa Linno

Keeled: eesti, inglise, soome

Meelisvaldkonnad: kogukondlik elu-olu, kultuuripärand

+372 523 9239, kaisa@kolgakyla.eehttps://www.facebook.com/VisitLahemaa


Karin Reinberg-Shestakov

Keeled: eesti, inglise, soome

Meelisvaldkonnad: loodus, ravimtaimed, pärandkultuur

+372 5343 6863, karin@revolver.ee


Kauri Kivipõld

Keeled: eesti, inglise

Meelisvaldkonnad: loodus, kultuuripärand, pärandkultuurmaastikud

+372 5556 3088, kauri.kivipold@gmail.comhttps://lahemaaturism.ee/


Kristo Pärn

Keeled: eesti, inglise

Meelisvaldkonnad: loodus - Pärlijõgi, rabad, imetajad

+372 5621 1860, kristoparn7@gmail.com


Loore Viires

Keeled: eesti, inglise

Meelisvaldkonnad: ajalugu, kultuur, arhitektuur

+372 5808 3952, looreviires@gmail.com


Maie Itse

Keeled: eesti

Meelisvaldkonnad: loodus, elukeskkonna muutused ajas, Mohni saar

+372 514 8614, lahemaalooduskool@gmail.comhttp://www.lahemaalooduskool.eu/ 


Mirjam Irval

Keeled: eesti, inglise, soome

Meelisvaldkonnad: loodus, seened

+372 503 2655, mirjam@irvali.ee


Olga Stepanova

Keeled: vene 

Meelisvaldkonnad: ajalugu, kultuur

+372 528 6182, olgasik@gmail.com


Priit Adler

Keeled: eesti, soome, vene

Meelisvaldkonnad: loodus, pärandkultuur, vesi

+372 513 2149, priit.adler@gmail.comhttp://www.metsamoisa.ee/ https://ubari-loodustarkuse-keskus.business.site/ 


Riina Laanetu

Keeled: eesti, inglise, vene

Meelisvaldkonnad: loodus, kultuuripärand

+372 514 5830, riinalaanetu@gmail.comhttps://www.facebook.com/RetkedLahemaal/


Talvi Luther

Keeled: eesti, saksa

Meelisvaldkonnad: arhitektuur, ajalugu, pärandkultuur

+372 5563 0418, talvi.luther@hotmail.com


Tiia Laidla

Keeled: eesti, saksa

Meelisvaldkonnad: ajalugu 

+372 5646 4170, tiia.puusepp@gmail.com


Tiina Viirna

Keeled: eesti

Meelisvaldkonnad: kogukond, kultuuripärand, taimed

+372 5382 7583, tiina.viirna@mail.ee