Karula aidanäitus

Seoses Vabariigi Valitsuse väljakuulutatud rangemate piirangutega koroonaviiruse tõrjeks, on 3.–28. märtsini 2021 kaitsealade külastuskeskustes RMK klienditeenindus peatatud. Avatuks jäävad keskuste õuealadel olevad näitused.

Looduses liikumise alast teavet saab telefonilt 676 7532, külastuskeskuste infotelefonide või e-posti aadresside ning kodulehekülje www.loodusegakoos.ee reaalajavestluse aknast (live chat).

Karula rahvuspargiga seotud Keskkonnaameti töötajate kontaktid:
Ametikoht Valdkond Kontakt
Looduskasutuse spetsialist Kaitsealad valitseja kooskõlastused (ehitustegevus, rahvaüritused jm) Pille Saarnits, tel 786 8365,

Haanja looduspargi valitseja on Keskkonnaamet. Majandustegevuste planeerimisel kaitsealal (sh ehitustegevus, metsa majandamine, rahvaürituste korraldamine) tuleb saada kooskõlastus Keskkonnaametilt.

Lahemaa rahvuspargi tähtsaimad dokumendid on kaitse-eeskiri ja kaitsekorralduskava. Kaitse-eeskiri paneb paika kaitseala erinevad vööndid ning vööndites keelatud ja lubatud tegevused, kaitsekorralduskava on kaitseala rakenduslik tegevusplaan.

Lahemaa rahvuspargi valitseja on Keskkonnaamet. Majandustegevuste planeerimisel (sh ehitustegevus, metsamajandamine, rahvaürituste korraldamine) tuleb saada kooskõlastus Keskkonnaametilt. Loe lisaks Keskkonnaameti kodulehelt.

Alutaguse rahvuspargi valitseja on Keskkonnaamet. Majandustegevuste planeerimisel (sh ehitustegevus, metsamajandamine, rahvaürituste korraldamine) tuleb saada kooskõlastus Keskkonnaametilt. Loe lisaks Keskkonnaameti kodulehelt.

Keskkonnaameti üldtelefon: 662 5999, e-post: info@keskkonnaamet.ee

Alutaguse rahvuspargi lubade ja kooskõlastustega seotud töötajate kontaktid: