Vasakul üksik põlispuu, millel ripuvad kaks kiike. Puu ja ümbritsev heinamaa on vee all

Vesi hakkas Soomaa jõgedes tõusma umbes kaks nädalat tagasi. Veetaseme kõrgseis saabus mõne päeva eest ning nüüd on veetase taas langemas. Lumi on sulanud ja sademeidki pole mõnda aega olnud, ööd on taas külmakraadidega ja nõnda hakkab vesi alanema.

Viienda aastaajana tuntud periood toob Soomaale uudistajad lähedalt ja kaugelt. See on aeg, mil turismiettevõtjad – nemadki tulevad lähemalt ja kaugemalt – inimesi vee peal sõidutavad ja ajakirjanduse tähelepanu pälvivad. Kohalike jaoks on suurveel mitu tähendust: ühelt poolt põnev ja oodatud, teisalt ka veidi muret tekitav.

Märksõnad
väikesel maasiilul on lagled söömas, ümberringi vesi. Taga taamal on näha üksikud hooned ja metsaviirg

Vabariigi Valitsus kinnitas viimased ülevaatamist ja uuendamist vajanud kaitsealade kaitse-eeskirjad. Sellega jõudis lõpule mitu aastat kestnud töö, mille käigus viidi kaitsealade kaitse-eeskirjad kooskõlla looduskaitseseadusega.

17.03.2023 kinnitati uus kaitse-eeskiri järgmistele kaitsealadele:

Märksõnad
Matsalu maastik rannaniidul söövate lammaste, taamal oleva lahesopi ja metsaviiruga

Matsalu rahvuspargi uue kaitsekorra koostamine oli vajalik selleks, et Matsalu loodusväärtused oleksid paremini kaitstud ning kaitsekord oleks selgem ja arusaadavam.

Kaitse-eeskirja koostamine kestis pikki aastaid. Läbi viidi kaks avalikku kaasamist ja toimus mitmeid koosolekuid, kus huvigrupid said ettepanekuid ja küsimusi esitada.

Täname kõiki maaomanikke, eksperte, ametiasutusi ja teisi huvigruppe, kes Matsalu kaitsekorra väljatöötamise protsessis osalesid ja oma panuse andsid.

Märksõnad
Lendorava väljaheited. Foto: Anne-Ly Feršel

23. märtsil kell 18:00 on huvilised oodatud Lahemaa rahvuspargi külastuskeskusesse Palmses, kus toimub loodusõhtu 2023. aasta loomast. 

Juttu tuleb lendorava elust-olust, tema käekäigust meil ja mujal. Kuidas lendoravaid uuritakse ja mida uut on viimastel aastatel teada saadud. Samuti arutame, kas lendorava esinemine ja metsa majandamine on ikka teineteist välistavad.

Lektoriks on zooloog Uudo Timm, kes on lendoravate vastu huvi tundnud üle 30 aasta. 

Loodusõhtust osavõtt on tasuta.

Lisainfo:

Maire Vendt

Märksõnad
heinamaal panevad kolm inimest kuiva heina rõuku

Kristjan Jaak Peterson oli üks esimesi Eesti soost kirjanikke. Tema sünnipäeval 14. märtsil tähistatakse emakeelepäeva. Komme seda tähtsat päeva pühitseda ei ole väga vana – riiklikuks tähtpäevaks sai 14. märts alles 1999. aastal. Meie keel on väga haruldane, selle omapärast kõneleb õ-häälik ja keele kolm väldet.