Toomas Tuul

Alutaguse rahvuspark tähistab 24. novembril oma viiendat sünnipäeva konverentsi ja õppekäiguga. Konverents “Alutaguse rahvuspark muutuvas ajas”  toimub 24. novembril Pagari seltsimajas ja veebis. Sellele  järgneb 25. novembril õppekäik ”Ekspeditsioon läbi Alutaguse rahvuspargi”. Registreerimine on lõppenud. 

Aktiivseks osaluseks veebi teel sisenega palun selle Zoom lingi kaudu - 

Märksõnad

Veebruari viimasel päeval, 29.02 kogunesid Endla LKA noored looduskaitsjad ühepäevasele talveseminarile. Hommikul alustasime eelmisel kokkusaamisel räägitu meenutamisega: kuidas me teame, milliseid loomi meil looduses elab? Seejärel suundusime jäljeotsimisretkele. Liikusime mööda heinamaid, metsas ja rabas kokku 5 km. Kohati oli jalge all lumevaba maapind, siis ületasime vett täis kraave. sumpasime lumes ja ukerdasime mööda külmunud mättaid, nii et liikumine oli pigem aeglane ja kohmakas. 

Mustvalgel fotol vana laastukatusega palkhoone järve kaldal

Eesti teadlaste ülikoolidevahelises koostöös valminud uuring näitas, et õietolmupõhised taimkatte rekonstruktsioonid pakuvad keskkonnaalast tausta nii teadaolevatele kui veel avastamata arheoloogilistele muististele.

Uuringu eesmärgiks oli kvantitatiivse õietolmupõhise taimkatte rekonstruktsiooni ning arheoloogiliste ja ajalooliste andmete abil selgitada Karula kõrgustiku maakatte ja asustuse kujunemist viimase 6500 aasta jooksul.