Alutaguse rahvuspark
suur laugas väikeste saarekestega
Muraka raba. Sven Začek

Alutaguse rahvuspark hõlmab valdavat osa Alutaguse madalikust. Piirkonna eripäraks on läbi aegade olnud hõre inimasustus ja suured asustamata loodusmaastikud. Rahvuspargi tuumiku moodustavad ulatuslikud soo- (54%) ja metsamaastikud (42%). Üldiselt tasase pinnamoega alal loovad vaheldusrikkust  mõhnastikud ja oosistikud ning luitestikud.  Läbi Alutaguse kulgevad paljude liikide, sh hundi, karu ja ilvese ränded Eesti ja Venemaa vahel.

 

 

banner alt text
banner alt text