Kohalikule

Alutaguse rahvuspargi tähtsaimad dokumendid on kaitse-eeskiri ja kaitsekorralduskava. Kaitse-eeskiri paneb paika kaitseala erinevad vööndid ning vööndites keelatud ja lubatud tegevused, kaitsekorralduskava on kaitseala rakenduslik tegevusplaan.

Alutaguse rahvuspargi valitseja on Keskkonnaamet. Majandustegevuste planeerimisel (sh ehitustegevus, metsamajandamine, rahvaürituste korraldamine) tuleb saada kooskõlastus Keskkonnaametilt. Loe lisaks Keskkonnaameti kodulehelt.

Ametikoht Kontakt

Keskkonnaameti üldtelefon: 680 7438, e-post: info@keskkonnaamet.ee

Alutaguse rahvuspargi lubade ja kooskõlastustega seotud töötajate kontaktid:

Põhja regiooni juhataja Jaak Jürgenson, jaak.jurgenson@keskkonnaamet.ee, tel 332 4400, 505 1086
Looduskaitse juhtivspetsialist Maret Vildak, maret.vildak@keskkonnaamet.ee, tel 325 8400, 554 4646
Looduskasutuse spetsialist Janar Aleksandrov, janar.aleksandrov@keskkonnaamet.ee, tel 512 4731
Kaitsekorralduse spetsialist Camilla Kastein, camilla.kastein@keskkonnaamet.ee, tel 3324408, 569 40905

Kõigi Keskkonnaameti Põhja regiooni töötajate kontaktid

Alutaguse rahvuspargi keskus ja IIsaku Looduskeskus asub: Aia 10, Iisaku, Alutaguse vald. Kontakt: Anne-Ly Feršel, tel 533 28287, anne-ly.fersel@keskkonnaamet.ee

 

Alutaguse rahvuspargi matkaradade ja külastustaristu haldaja on Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK). Küsimuste korral võta ühendust:

Külastusala juht Heinar Juuse, heinar.juuse@rmk.ee, tel 515 9317

Vaata ka: https://www.loodusegakoos.ee/

Kui märkad looduse või külastusrajatiste kahjustamist, teata sellest keskkonnainfo telefonil 1313.

 
Alutaguse rahvuspark on moodustatud Ida-Eesti tüüpiliste ja haruldaste soo-, metsa- ja rannikumaastike looduse ning kultuuripärandi kaitseks.
Alutaguse rahvuspargis kehtivad Puhatu, Agusalu, Muraka ja Selisoo looduskaitseala, Kurtna, Smolnitsa, Jõuga, Struuga ja Mäetaguse maastikukaitseala, Narva jõe ülemjooksu hoiuala ning Iisaku maastikukaitseala piirid ja kaitsekord kuni rahvuspargi kaitse-eeskirja jõustumiseni, kuid mitte kauem kui 2021. aasta 1. jaanuarini.
 
Puhatu looduskaitseala kaitse-eeskiri:
 
Agusalu looduskaitseala kaitse-eeskiri:
Muraka looduskaitseala kaitse-eeskiri:
 
Selisoo looduskaitseala kaitse-eeskiri:
 
Kurtna maastikukaitseala kaitse-eeskiri:
 
Smolnitsa maastikukaitseala kaitse-eeskiri:
 
Jõuga maastikukaitseala kaitse-eeskiri:
 
Struuga maastikukaitseala kaitse-eeskiri:
 
Mäetaguse maastikukaitseala kaitse-eeskiri:
 
Iisaku maastikukaitseala kaitse-eeskiri:
 
Narva jõe ülemjooksu hoiuala kaitsekord on sätestatud looduskaitseseaduse 5. peatükis.