Kohalikule

Alutaguse rahvuspargi tähtsaimad dokumendid on kaitse-eeskiri ja kaitsekorralduskava. Kaitse-eeskiri paneb paika kaitseala erinevad vööndid ning vööndites keelatud ja lubatud tegevused, kaitsekorralduskava on kaitseala rakenduslik tegevusplaan.

Alutaguse rahvuspargi valitseja on Keskkonnaamet. Majandustegevuste planeerimisel (sh ehitustegevus, metsamajandamine, rahvaürituste korraldamine) tuleb saada kooskõlastus Keskkonnaametilt. Loe lisaks Keskkonnaameti kodulehelt.

Keskkonnaameti üldtelefon:662 5999, e-post: info@keskkonnaamet.ee

Alutaguse rahvuspargi lubade ja kooskõlastustega seotud töötajate kontaktid:

Ametikoht Kontakt

 

Looduskasutuse juhtivspetsialist Maret Vildak, maret.vildak@keskkonnaamet.ee, tel 325 8400, 554 4646
Looduskaitse planeerimise  vanemspetsialist Triin Amos,    triin.amos@keskkonnaamet.ee    tel: 5629 640
Looduskasutuse nõunik Kaja Lotman, kaja.lotman@keskkonnaamet.ee tel. 524 7899
Loodushoiutööde spetsialist Reelika Juuse, reelika.juuse@keskkonnaamet.ee  tel. 5646 3909
Kultuuripärandi spetsialist Ave Paulus, ave.paulus@keskkonnaamet.ee , tel 329 5533, 5332 7893

Kõigi Keskkonnaameti töötajate kontaktid

Alutaguse rahvuspargi keskus ja IIsaku Looduskeskus asub: Aia 10, Iisaku, Alutaguse vald.

Kontakt: Anne-Ly Feršel, tel 533 28287, anne-ly.fersel@keskkonnaamet.ee

Alutaguse rahvuspargi matkaradade ja külastustaristu haldaja on Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK).

Küsimuste korral võta ühendust:

Külastusala juht Heinar Juuse, heinar.juuse@rmk.ee, tel 515 9317
Looduskaitsespetsialist Leevi Krumm, Leevi.Krumm@rmk.ee  tel. 5694 5215

Vaata ka: https://www.loodusegakoos.ee/

Kui märkad looduse või külastusrajatiste kahjustamist, teata sellest telefonile 112 ja keskkonna kahjustamisest või hädas olevast metsloomast riigiinfo telefonile 1247

 
Alutaguse rahvuspark moodustati Puhatu, Agusalu, Muraka ja Selisoo looduskaitseala, Kurtna, Smolnitsa, Jõuga, Struuga, Iisaku ja Mäetaguse maastikukaitseala ning Narva jõe ülemjooksu hoiuala baasil, et kaitsta ja tutvustada Ida-Eesti tüüpilisi ja haruldasi soo-, metsa- ja rannikumaastike loodust ning kultuuripärandit.
Alutaguse rahvuspargis kehtib alates 01. jaanuar 2021 aastast uus kaitse-eeskiri