Kaitsekord

Rahvuspark on kaitseala looduse, maastike, kultuuripärandi ning tasakaalustatud keskkonnakasutuse säilitamiseks, kaitsmiseks, taastamiseks, uurimiseks ja tutvustamiseks. Alutaguse rahvuspark on moodustatud Ida-Eesti tüüpiliste ja haruldaste soo-, metsa- ja rannikumaastike looduse ning kultuuripärandi kaitseks.

Alutaguse rahvuspargis kehtivad Puhatu, Agusalu, Muraka ja Selisoo looduskaitseala, Kurtna, Smolnitsa, Jõuga, Struuga ja Mäetaguse maastikukaitseala, Narva jõe ülemjooksu hoiuala ning Iisaku maastikukaitseala piirid ja kaitsekord kuni rahvuspargi kaitse-eeskirja jõustumiseni, kuid mitte kauem kui 2021. aasta 1. jaanuarini.

Puhatu looduskaitseala kaitse-eeskiri: https://www.riigiteataja.ee/akt/103072018002

Agusalu looduskaitseala kaitse-eeskiri: https://www.riigiteataja.ee/akt/13292592?leiaKehtiv

Muraka looduskaitseala kaitse-eeskiri: https://www.riigiteataja.ee/akt/12828754?leiaKehtiv

Selisoo looduskaitseala kaitse-eeskiri: https://www.riigiteataja.ee/akt/106102015001

Kurtna maastikukaitseala kaitse-eeskiri: https://www.riigiteataja.ee/akt/902662?leiaKehtiv

Smolnitsa maastikukaitseala kaitse-eeskiri: https://www.riigiteataja.ee/akt/104012017003

Jõuga maastikukaitseala kaitse-eeskiri: https://www.riigiteataja.ee/akt/101092017014

Struuga maastikukaitseala kaitse-eeskiri: https://www.riigiteataja.ee/akt/13293128?leiaKehtiv

Mäetaguse maastikukaitseala kaitse-eeskiri: https://www.riigiteataja.ee/akt/13295260?leiaKehtiv

Iisaku maastikukaitseala kaitse-eeskiri: https://www.riigiteataja.ee/akt/130112018006

Narva jõe ülemjooksu hoiuala kaitsekord on sätestatud looduskaitseseaduse 5. peatükis.

Laanepüü. Foto. Remo Savisaar