Kaitsealast
  • Vilsandi rahvuspark sai alguse 1910. aastal, kui loodi Vaika linnukaitseala. Aastal 1993 nimetati laienenud kaitseala rahvuspargiks.
  • Rahvuspargi pindalast moodustab enam kui 2/3 veeala, olles sellega Eesti kõige merelisem rahvuspark.
  • Rahvuspargis asub Eesti maismaa kõige läänepoolseim punkt - Nootamaa.
  • Rahvuspargi sümboliks on hahk (Somateria mollissima).
  • Rahvuspargi aladel talvitub kogu maailmas ohustatud linnuliik - kirjuhahk (Polysticta stelleri)
  • Rahvuspargis asuvad Eesti suurimad hallhülge lesilad ja siin kasvab 32 liiki orhideesid.
  • Rahvuspargi maastikke ilmestavad tuulikud, tuletornid, hajaasustusega külad ning kiviaiad.
  • Vilsandi rahvuspark kuulub üleeuroopalisse Natura 2000 võrgustikku linnu- ja loodusalana, Ramsari märgalade ja Lääne-Eesti biosfääri programmiala (UNESCO) hulka.
  • Vilsandi rahvuspargi valitseja on Keskkonnaamet.

Soeginina pank päikese loojangu valguses.

Soeginina pank. Foto: Allar Liiv