Koostöökogu

Rahvusparkide koostöökogu on nõuandev kogu kaitseala valitsejale rahvuspargi kaitse-eesmärkide täitmisel. 

6. mail 2013 kinnitati Vilsandi rahvuspargi koostöökogu statuut (pdf, 338 kB).

Koostöökogu töös osalevad järgmised Keskkonnaameti töötajad:

  • Sulev Vare - Lääne regiooni juhataja;
  • Kadri Hänni - Lääne regiooni looduskaitse juhtivspetsialist;
  • Kaja Lotman – nõunik;
  • Krista Kallavus – Lääne regiooni kultuuripärandi spetsialist;
  • Maarja Nõmm – Lääne regiooni kaitsekorralduse spetsialist;
  • Allar Liiv - Lääne regiooni looduskasutuse spetsialist;
  • Gunnar Raun – kaitse planeerimise büroo kaitse planeerimise spetsialist;
  • Mahe Metsalu – keskkonnahariduse osakonna keskkonnahariduse spetsialist;
  • Lia Rosenberg – biosfääri programmiala spetsialist.

Koostöökogu tööd korraldab kultuuripärandi spetsialist Krista Kallavus.

Vilsandi rahvuspargi koostöökogu osalejad 05.09.2013. Foto: Deisi Juns