58.34770548306, 21.948623657227

1922.a asutati Kuusnõmme mõisa maadele Tartu Ülikooli bioloogiajaam. Ameerika metsana tuntud ala oli bioloogiajaama katsemetsaks, alates 1925.aastast hakati siin teostama mitmesuguste heintaimede ja viljapuude kasvatamise katseid, istutati ka erinevaid võõrpuuliike (jaapani krüptomeeria, elupuu, hiigel-elupuu, lehis, ameerika pärn, valge pöök, nulg, ebatsuuga, keerdokkaline mänd). Istikuid käidi müümas Tallinnas. Jaam andis tööd kohalikele inimestele. Tegevus lõppes 1939.aastal. Praegugi võib leida Ameerika metsast mitmeid hästi säilinud võõrliike, silmapaistvaimaks neist on hiigel-elupuu.