Noored looduskaitsjad

Igal aastal toimub kõigis Eestimaa rahvusparkides noore looduskaitsja ehk Junior Rangeri koolitusprogramm, mis koosneb suvisest põhikursusest ja sügis- ning kevadseminarist. Koolitusprogrammi eesmärgiks on suurendada noorte keskkonna- ja loodusteadlikkust, süvendada juba olemasolevat loodushuvi ning luua ja arendada noorte koostöövõrgustikku rahvusparkide ümber. Tutvutakse looduskaitse praktilise tööga, omandatakse teadmisi rahvuspargi taimestikust ja loomastikust ning arutletakse laiemalt, kuidas muuta maailma paremaks.

Noore looduskaitsja programmi algatajaks on Euroopa Kaitsealade Liit (EUROPARC Federation)Algatuse eesmärgiks on leida noori aktiivseid inimesi, kes huvituvad loodusest ja tunnevad vastutust Euroopa loodusväärtuste säiltanise eest ning soovivad kaasa rääkida Euroopa arengutes. Nii nägigi aastal 2002 ilmavalgust üleeuroopaline kursus Junior Ranger. Aastal 2004 toimus esimene Eesti noore looduskaitsja kursus, mis leidis aset Lahemaa rahvuspargis.Vilsandi rahvuspark liitus progrmmiga 2012.aastal. Nüüdseks on aga programmiga liitunud kõik Eesti rahvuspargid. 

2017.a suvisel kursusel õppisid noored liblikaid määrama ja sirutama. Foto: Maris Sepp

Kahel kursusel osalenul on võimalus esindada Eestit järgneval aastal rahvusvahelises laagris (International Junior Ranger Camp), mida korraldatakse igal aastal erinevas riigis. Noored saavad tuttavaks sarnase maailmavaadega noorte looduskaitsjatega. Üheskoos saab arutleda ja arendada ideid ning mõtteid, mis on kasulikud kohalikule kogukonnale ja loodusele laiemalt. Noorte mõtted on kasulikud ka kaitselade paremaks korraldamiseks. Laagrites tehakse ära mitmed vajalikud tööd, mis võivad aidata ohustatud liike ning säilitada kultuuripärandit. Kaitsealade töötajad mõistavad, et nende kogemusi ja teadmisi on vaja jagada noortele, kui tulevastele looduskaitse korraldajatele.

Kes, kui palju ja kuidas saavad osaleda noore looduskaitsja koolitusprogrammis?

  • Suvistel kursusel saavad osaleda 6.-12. klassi noored, kes on tõelised loodushuvilised. Lisaväärtuse annab, kui noor on osalenud loodusteaduste viktoriinidel, aineolümpiaadidel ja/või elab rahvuspargis või selle vahetusläheduses.
  • Jätkuseminaridel saavad osaleda kõik, kes on varasemalt võtnud osa kursustest ja/või jätkuseminaridest (vanuse piirangut ei ole!).
  • Suvisel kursusel saab osaleda igas rahvuspargis kuni 20 noort ning sügis- ja kevadseminaridel kuni 15 noort loodushuvilist.
  • Suvisele kursusele kandideerimiseks tuleb esitada sooviavaldus, mille alusel valitakse välja osalejad. Sooviavaldust saab täita igal aastal aprillis-mais.

Kursuseid korraldab Keskkonnaamet, toetab SA Keskkonnainvesteeringute Keskus. Tegevusi on sponsoreerinud 2016. aastal OÜ MV Turvas Saaremaalt ja OÜ Palmse Mehhaanikakoda Lääne-Virumaalt.

Kontakt: Mahe Metsalu, mahe.metsalu@keskkonnaamet.ee, 5304 7882