Kontaktid

Vilsandi rahvuspargi valitseja on Keskkonnaamet. Majandustegevuste planeerimisel (sh ehitustegevus, metsamajandamine, rahvaürituste korraldamine) tuleb saada kooskõlastus Keskkonnaametilt. Loe lisaks Keskkonnaameti kodulehelt.

Keskkonnaameti maakondlik kontor asub Kuressaares (Tallinna 22). 

  • tel: 6625999 ; e-post: info@keskkonnaamet.ee
  • lahtiolekuajad: E-N 9.00-12.00 ja 13.00-16.00, R 9.00-12.00. Lähtudes kehtivatest piirangutest ja vältimaks uue haiguspuhangu levikut toimub vastuvõtt ainult eelregistreerimisega. Ametnikega saab ühendust e-posti või telefoni teel.

Soovitame vastava spetsialistiga eelnevalt vastuvõtuaeg kokku leppida.

Vilsandi rahvuspargiga seotud Keskkonnaameti töötajate kontaktid:   

Vilsandi rahvuspargiga seotud Keskkonnaameti töötajate kontaktid

 

Ametikoht Valdkond Kontakt
Looduskasutuse osakond juhtivspetsialist Looduskaitse valdkonna juhtimine Saare maakonnas

Kadri Hänni, tel: 527 7419,

kadri.hanni@keskkonnaamet.ee

Maahoolduse büroo spetsialist Poollooduslike koosluste hoolduse korraldamine

Johannes Kõdar, tel: 5333 8176,

johannes.kodar@keskkonnaamet.ee

Looduskaitse planeerimise osakond vanemspetsialist Kaitse-eeskiri, kaitsekorralduskava

Gunnar Raun, tel: 5688 7157, 

gunnar.raun@keskkonnaamet.ee

Loodushoiutööde büroo vanemspetsialist Kaitstavad liigid ja üksikobjektid, võõrliigid

Maarja Nõmm, tel: 5682 0722,  

maarja.nomm@keskkonnaamet.ee

Looduskasutuse osakond, kultuuripärandi spetsialist Kultuuripärandi koolitused, kultuuripärandi alased seisukohad

Krista Kallavus, tel: 522 6139,  

krista.kallavus@keskkonnaamet.ee

Looduskasutuse osakond spetsialist Rahvaürituste, projekteerimistingimuste jm kaitseala valitseja kooskõlastused kaitsealal

Allar Liiv, tel: 452 7766,

allar.liiv@keskkonnaamet.ee

Metsaosakond spetsialist Metsanduslik nõustamine

Urmas Lambut, tel: 452 7752, 

urmas.lambut@keskkonnaamet.ee

Jahinduse ja vee-elustiku büroo vee-elustiku vanemspetsialist Kalandus, harrastuspüük

Märt Kesküla, tel: 523 4410,  

mart.keskula@keskkonnaamet.ee

Jahinduse ja vee-elustiku büroo jahinduse spetsialist Jahinduse korraldamine

Ivar Marlen, tel: 5304 0354,  

ivar.marlen@keskkonnamet.ee

Keskkonnahariduse büroo spetsialist Õppeprogrammid, kodulehe haldus, ürituste korraldamine, noore looduskaitsja programm

Mahe Metsalu, tel: 5304 7882, 

mahe.metsalu@keskkonnaamet.ee

 

Vilsandi rahvuspargis riigimaadel asuvate matkaradade, telkimisalade, puhke- ja lõkkekohtade haldaja on Riigimetsa Majandamise Keskuse (RMK) külastuskorraldusosakond.

 

Küsimuste korral võta ühendust:

Ametikoht Ees- ja perekonnanimi Kontakt
Külastusala juht Üllar Soonik ullar.soonik@rmk.ee, tel 515 8901, 676 7551
Teabejuht Heli Alliksoon info.vilsandi@rmk.ee, tel 527 7421, 676 7521
Loodusvaht Mati Ivalo mati.ivalo@rmk.ee, tel 5349 6525

Vilsandi rahvuspargi riigimaadel teostab looduskaitselisi töid Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK) looduskaitseosakond ja metsamajandusosakonna looduskaitsetalitus.

Küsimuste korral võta ühendust:

Ametikoht Ees- ja perekonnanimi Kontakt
Looduskaitsespetsialist Ants Animägi ants.animagi@rmk.ee, tel 511 6458
Looduskaitse tööjuht Timo Asuja timo.asuja@rmk.ee, tel 5113 360

Kui märkad looduse või külastusrajatiste kahjustamist, teata sellest riigiinfo telefonile 1247 või elektronposti aadress on 1247@1247.ee