Kontaktid

Vilsandi rahvuspargi valitseja on Keskkonnaamet. Majandustegevuste planeerimisel (sh ehitustegevus, metsamajandamine, rahvaürituste korraldamine) tuleb saada kooskõlastus Keskkonnaametilt. Loe lisaks Keskkonnaameti kodulehelt.

Keskkonnaameti maakondlik kontor asub Kuressaares (Tallinna 22). 

  • tel: 6625999 ; e-post: info@keskkonnaamet.ee
  • lahtiolekuajad: E-N 9.00-12.00 ja 13.00-16.00, R 9.00-12.00. Lähtudes kehtivatest piirangutest ja vältimaks uue haiguspuhangu levikut toimub vastuvõtt ainult eelregistreerimisega. Ametnikega saab ühendust e-posti või telefoni teel.

Soovitame vastava spetsialistiga eelnevalt vastuvõtuaeg kokku leppida.

  

Vilsandi rahvuspargiga seotud Keskkonnaameti töötajate kontaktid


Looduskasutuse osakonna juhtivspetsialist

Looduskaitse valdkonna juhtimine Saare maakonnas

Meeli Kesküla, tel: 53454246, meeli.keskula@keskkonnaamet.ee


Maahoolduse büroo spetsialist

Poollooduslike koosluste hoolduse korraldamine    

Johannes Kõdar, tel: 5333 8176, johannes.kodar@keskkonnaamet.ee


Looduskaitse planeerimise osakond vanemspetsialist

Kaitse-eeskiri, kaitsekorralduskava    

Gunnar Raun, tel: 5688 7157,  gunnar.raun@keskkonnaamet.ee


Loodushoiutööde büroo vanemspetsialist

Kaitstavad liigid ja üksikobjektid, võõrliigid    

Maarja Nõmm, tel: 5682 0722,  maarja.nomm@keskkonnaamet.ee


Looduskasutuse osakonna kultuuripärandi spetsialist

Kultuuripärandi koolitused, kultuuripärandi alased seisukohad    

Krista Kallavus, tel: 522 6139,  krista.kallavus@keskkonnaamet.ee


Looduskasutuse osakonna  juhtivspetsialist

Rahvaürituste, projekteerimistingimuste jm kaitseala valitseja kooskõlastused kaitsealal    

Meeli Kesküla, tel: 5345 4246, meeli.keskula@keskkonnaamet.ee


Metsaosakonna spetsialist

Metsanduslik nõustamine    

Urmas Lambut, tel: 524 8972, urmas.lambut@keskkonnaamet.ee


Jahinduse ja vee-elustiku büroo vee-elustiku vanemspetsialist

Kalandus, harrastuspüük  

Märt Kesküla, tel: 523 4410,  mart.keskula@keskkonnaamet.ee


Jahinduse ja vee-elustiku büroo jahinduse spetsialist

Jahinduse korraldamine    

Ivar Marlen, tel: 5304 0354,  ivar.marlen@keskkonnamet.ee


Keskkonnahariduse büroo spetsialist

Õppeprogrammid, kodulehe haldus, ürituste korraldamine, noore looduskaitsja programm    

Mahe Metsalu, tel: 5304 7882, mahe.metsalu@keskkonnaamet.ee


 

Riigimetsa Majandamise Keskuse töötajate kontaktid

Üllar Soonik, külastusala juht, tel 515 8901, 676 7551, ullar.soonik@rmk.ee

Mati Ivalo, loodusvaht, tel 5349 6525, mati.ivalo@rmk.ee

Bert Holm, looduskaitse spetsialist, tel 53010834, bert.holm@rmk.ee

Vilsandi rahvuspargis riigimaadel asuvate matkaradade, telkimisalade, puhke- ja lõkkekohtade haldaja on Riigimetsa Majandamise Keskuse (RMK) külastuskorraldusosakond.
Kui märkad looduse või külastusrajatiste kahjustamist, teata sellest riigiinfo telefonile 1247 või elektronposti aadress on 1247@1247.ee