Kohalikule

Rahvuspargis on tegevused reguleeritud Vilsandi rahvuspargi kaitse-eeskirja ja looduskaitseseaduse alusel.

Vilsandi rahvuspargi kaitsekorralduskava 2012-2016 on kaitseala rakenduslik tegevusplaan. Loe kaitsekorralduskavade kohta lähemalt Keskkonnaameti kodulehelt.

Vilsandi rahvuspargi valitseja on Keskkonnaamet. Majandustegevuste planeerimisel (sh ehitustegevus, metsamajandamine, rahvaürituste korraldamine) tuleb saada kooskõlastus Keskkonnaametilt. Loe lisaks Keskkonnaameti kodulehelt.

Keskkonnaameti maakondlik kontor asub Kuressaares (Tallinna 22):

  • tel: 680 7438 ; e-post: info@keskkonnaamet.ee
  • lahtiolekuajad: E-N 9.00-12.00 ja 13.00-16.00, R 9.00-12.00. Lähtudes kehtivatest piirangutest ja vältimaks uue haiguspuhangu levikut toimub vastuvõtt ainult eelregistreerimisega. Ametnikega saab ühendust e-posti või telefoni teel.

Soovitame vastava spetsialistiga eelnevalt vastuvõtuaeg kokku leppida.

Vilsandi rahvuspargiga seotud Keskkonnaameti töötajate kontaktid:   

Ametikoht Valdkond Kontakt
Saaremaa büroo juhataja Saare maakonna järelvalve

Jaak Haamer, tel: 452 7740,  jaak.haamer@keskkonnaamet.ee

Looduskasutuse osakond juhtivspetsialist Looduskaitse valdkonna juhtimine Saare maakonnas

Kadri Hänni, tel: 527 7419,

kadri.hanni@keskkonnaamet.ee

Maahoolduse büroo spetsialist Poollooduslike koosluste hoolduse korraldamine

Johannes Kõdar, tel: 5333 8176,

johannes.kodar@keskkonnaamet.ee

Looduskaitse planeerimise osakond vanemspetsialist Kaitse-eeskiri, kaitsekorralduskava

Gunnar Raun, tel: 5688 7157, 

gunnar.raun@keskkonnaamet.ee

Loodushoiutööde büroo vanemspetsialist Kaitstavad liigid ja üksikobjektid, võõrliigid

Maarja Nõmm, tel: 5682 0722,  

maarja.nomm@keskkonnaamet.ee

Looduskasutuse osakond, kultuuripärandi spetsialist Kultuuripärandi koolitused, kultuuripärandi alased seisukohad

Krista Kallavus, tel: 522 6139,  

krista.kallavus@keskkonnaamet.ee

Looduskasutuse osakond spetsialist Rahvaürituste, projekteerimistingimuste jm kaitseala valitseja kooskõlastused kaitsealal

Allar Liiv, tel: 452 7766,

allar.liiv@keskkonnaamet.ee

Metsaosakond spetsialist Metsanduslik nõustamine

Urmas Lambut, tel: 452 7752, 

urmas.lambut@keskkonnaamet.ee

Jahinduse ja vee-elustiku büroo vee-elustiku vanemspetsialist Kalandus, harrastuspüük

Märt Kesküla, tel: 523 4410,  

mart.keskula@keskkonnaamet.ee

Jahinduse ja vee-elustiku büroo jahinduse spetsialist Jahinduse korraldamine

Ivar Marlen, tel: 5304 0354,  

ivar.marlen@keskkonnamet.ee

Keskkonnahariduse büroo spetsialist Õppeprogrammid, kodulehe haldus, ürituste korraldamine, noore looduskaitsja programm

Mahe Metsalu, tel: 5304 7882, 

mahe.metsalu@keskkonnaamet.ee

     

Kõigi Keskkonnaameti töötajate kontaktid.

Vilsandi rahvuspargis riigimaadel asuvate matkaradade, telkimisalade, puhke- ja lõkkekohtade haldaja on Riigimetsa Majandamise Keskuse (RMK) külastuskorraldusosakond.

Küsimuste korral võta ühendust:

Ametikoht Ees- ja perekonnanimi Kontakt
Külastusala juht Üllar Soonik ullar.soonik@rmk.ee, tel 515 8901, 676 7551
Teabejuht Heli Alliksoon heli.alliksoon@rmk.ee, tel 527 7421, 676 7521
Loodusvaht Mati Ivalo mati.ivalo@rmk.ee, tel 5349 6525

Vilsandi rahvuspargi riigimaadel teostab looduskaitselisi töid Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK) looduskaitseosakond ja metsamajandusosakonna looduskaitsetalitus.

Küsimuste korral võta ühendust:

Ametikoht Ees- ja perekonnanimi Kontakt
Looduskaitsespetsialist Ants Animägi ants.animagi@rmk.ee, tel 511 6458
Looduskaitse tööjuht Timo Asuja timo.asuja@rmk.ee, tel 5113 360

Kui märkad looduse või külastusrajatiste kahjustamist, teata sellest riigiinfo telefonile 1247 või elektronposti aadress on 1247@112.ee