Kohalikule

Rahvuspargis on tegevused reguleeritud Vilsandi rahvuspargi kaitse-eeskirja ja looduskaitseseaduse alusel.

Vilsandi rahvuspargi kaitsekorralduskava 2012-2016 on kaitseala rakenduslik tegevusplaan. Loe kaitsekorralduskavade kohta lähemalt Keskkonnaameti kodulehelt.

Vilsandi rahvuspargi valitseja on Keskkonnaamet. Majandustegevuste planeerimisel (sh ehitustegevus, metsamajandamine, rahvaürituste korraldamine) tuleb saada kooskõlastus Keskkonnaametilt. Loe lisaks Keskkonnaameti kodulehelt.

Keskkonnaameti maakondlik kontor asub Kuressaares (Tallinna 22):

  • tel: 452 7777; e-post: info@keskkonnaamet.ee
  • lahtiolekuajad: E-N 9.00-12.00 ja 13.00-16.00, R 9.00-12.00.

Soovitame vastava spetsialistiga eelnevalt vastuvõtuaeg kokku leppida.

Vilsandi rahvuspargiga seotud Keskkonnaameti töötajate kontaktid:   

Ametikoht Valdkond Kontakt
Lääne regiooni juhataja Lääne regiooni üldjuhtimine Sulev Vare, tel: 5069115    sulev.vare@keskkonnaamet.ee
Looduskaitse juhtivspetsialist Looduskaitse valdkonna juhtimine Lääne regioonis Kadri Hänni, tel: 5277419  kadri.hanni@keskkonnaamet.ee
Maahoolduse spetsialist Poollooduslike koosluste hoolduse korraldamine Johannes Kõdar, tel: 53338176 johannes.kodar@keskkonnaamet.ee
Kaitse planeerimise spetsialist Kaitse-eeskiri, kaitsekorralduskava Gunnar Raun, tel: 56887157  gunnar.raun@keskkonnaamet.ee
Kaitsekorralduse spetsialist Kaitstavad liigid ja üksikobjektid, võõrliigid Maarja Nõmm, tel: 56820722  maarja.nomm@keskkonnaamet.ee
Kultuuripärandi spetsialist Kultuuripärandi koolitused, kultuuripärandi alased seisukohad Krista Kallavus, tel: 5226139  krista.kallavus@keskkonnaamet.ee
Looduskasutuse spetsialist Rahvaürituste, projekteerimistingimuste jm kaitseala valitseja kooskõlastused kaitsealal Allar Liiv, tel: 4527766              allar.liiv@keskkonnaamet.ee
Metsanduse spetsialist Metsanduslik nõustamine Urmas Lambut, tel: 4527752      urmas.lambut@keskkonnaamet.ee
Vee-elustiku spetsialist Kalandus, harrastuspüük Märt Kesküla, tel: 5234410  mart.keskula@keskkonnaamet.ee
Jahinduse spetsialist Jahinduse korraldamine Ivar Marlen, tel: 53040354  ivar.marlen@keskkonnamet.ee
Keskkonnahariduse spetsialist Õppeprogrammid, kodulehe haldus, ürituste korraldamine, noore looduskaitsja programm Mahe Metsalu, tel: 53047882 mahe.metsalu@keskkonnaamet.ee
     

Kõigi Keskkonnaameti Lääne regiooni töötajate kontaktid.

Vilsandi rahvuspargis riigimaadel asuvate matkaradade, telkimisalade, puhke- ja lõkkekohtade haldaja on Riigimetsa Majandamise Keskuse (RMK) külastuskorraldusosakond.

Küsimuste korral võta ühendust:

Ametikoht Ees- ja perekonnanimi Kontakt
Külastusala juht Üllar Soonik ullar.soonik@rmk.ee, tel 515 8901, 676 7551
Teabejuht Heli Alliksoon heli.alliksoon@rmk.ee, tel 527 7421, 676 7521
Loodusvaht Mati Ivalo mati.ivalo@rmk.ee, tel 5349 6525

Vilsandi rahvuspargi riigimaadel teostab looduskaitselisi töid Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK) looduskaitseosakond ja metsamajandusosakonna looduskaitsetalitus.

Küsimuste korral võta ühendust:

Ametikoht Ees- ja perekonnanimi Kontakt
Looduskaitsespetsialist Ants Animägi ants.animagi@rmk.ee, tel 511 6458
Looduskaitse tööjuht Timo Asuja timo.asuja@rmk.ee, tel 5113 360

Keskkonnaalast järelvalvet teostab Keskkonnainspektsioon.

Kui märkad looduse või külastusrajatiste kahjustamist, teata sellest Keskkonnainfosse 1313 või 633 1313, elektronposti aadress on 1313@112.ee.