Matsalu rahvuspargi maastikud on väga mitmekülgsed. Matsalut iseloomustavad lagedad rannaalad, kus inimene ja loodus on tasakaalukalt käsikäes toimetanud juba aastasadu. Tänu sellele võib siit leida tänaseks mujal Euroopas praktiliselt kadunud poollooduslikke kooslusi. Matsalus laiuvad Põhja-Euroopa suurim luhaala, Euroopa ulatuslikuimad rannaniidud ning Lääne-Eestile omased alvarid. 

Veised rannaniidul Foto:Kaarel Kaisel

Veised rannaniidul. Foto: Kaarel Kaisel

Rannaniit. Matsalu rahvuspargis asub ligi 3000 hektarit rannaniite. Need madala rohuga rannakarjamaad on lisaks üle-euroopaliselt ohustatud lindudele (niidurüdi, tutkas, mustsaba-vigle) elupaigaks ka juttselg-kärnkonnale ehk kõrele. Rahvuspargi kõige olulisem eesmärk on tagada traditsioonilise põllumajanduse (niitmine, karjatamine) jätkumine Matsalu rannikualadel. Selle elupaigaga tutvumiseks sobivad Keemu ja Haeska vaatetorn ning Põgari-Sassi, Teorehe, Metsküla või Mõisaküla ümbruse rannaniidud.

Kõre

Juttselg-kärnkonn ehk kõre. Foto: Kaarel Kaisel

Luht. Rahvuspargi idaosas asub Euroopa suurim hooldatav lageluht, mille pindala on 4000 ha. Vaatemängu pakub iga-aastane üleujutus Kasari jõe alamjooksul. Tulvavetest üleujutatud luht on oluline peatuspaik veelindudele - luikedele, hanedele ja partidele. Luhaniite saab näha Kloostri ja Rannajõe vaatetornist ning Kasari silla ümbruses.

Roostik. Matsalu lahe idaosas ning Kasari delta lääneosas asub Eesti suurim roostikumassiiv, mille pindala on ligikaudu 2000 ha. Roostikega tutvumiseks tasub külastada Penijõe või Suitsu vaatetorni. Aprillis ja mais võib Matsalu roostikes kuulda põnevaid ööhääli. Siin häälitsevad hüüp, roo-ritsiklind, erinevaid roolinnud, täpikhuik ja rooruik.

Matsalu roostik

Matsalu roostik. Foto: Kaarel Kaisel

Laiud. Rahvuspargi Väinamere osas paikneb ligi 50 väikesaart ja laidu. Laidudel asuvad linnukolooniad, kus tihedalt külg-külje kõrval pesitsevad kajakad, tiirud, kühmnokk-luiged, hallhaned, tõmmuvaerad, hahad, meriskid, liivatüllid jpt. Ka Matsalu lahes asuvad mõned laiud. Nende laidude linnurikkust saab eemalt vaadata Keemu või Haeska vaatetornidest. 

Räusktiirud Hanemaa laiul

Räusktiirud Hanemaa laiul. Foto: Kaarel Kaisel

Metsad. Matsalu metsad on lehtpuupuistud, mis on kujunenud endiste metsaheinamaade ja -karjamaade kinniskasvamisel. Puisniite on võimalik näha Penijõe lähedal Kirikukülas. Metsadega saab tutvuda Salevere Salumäe, Suitsu ja Kiideva matkaradadel.

Suitsu jõe vaade

Suitsu vaade. Foto: Kaarel Kaisel