Külastusvõimalused

Penijõe matkarada

 • Algus ja lõpp: Matsalu Külastuskeskuse parkla (Penijõe, Lihula vald, Läänemaa)
 • Pikkus: 3,2, 4,7, 5 või 7 km 
 • Tähistus: suunaviidad, infotahvlid
 • Märksõnad: Penijõe mõis, Penijõe vaatetorn, Saare mägi, Viita puisniit, roostik, niidud, linnuvaatlus
 • Haldaja: Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK), loodusvaht tel 524 7887

Rajal paikneb 8 m kõrgune vaatetorn ning 2,5 m kõrgune vaateplatvorm. Tornist saab ülevaate roostikust. Rada kulgeb märgadel niitudel, metsas ja looniidul. Pikima raja äärde jääb Viita puisniit. Rada läbib osaliselt karjatatavaid alasid – seal võib kohata nii veiseid kui hobuseid. Rajal on mitu puhkekohta. 

Märjal ajal on soovitav jalga panna kummikud!

Suitsu matkarada

 • Algus ja lõpp: Suitsu puhkekoha parkla (Kirikuküla, Lihula vald, Läänemaa)
 • Pikkus: 1,3 km (edasi-tagasi)
 • Tähistus: suunaviidad, infotahvlid
 • Märksõnad: luhaniit, roostik, Suitsu jõgi, vanad kalurionnid, Suitsu vaatetorn, heinaküün, linnuvaatlus
 • Haldaja: RMK, loodusvaht tel 524 7887

Siin asub Matsalu kõige kõrgem vaatetorn (21 m), kust avaneb vaade Matsalu metsale ja lahele, roostikule ja Suitsu jõe luhale ning karjamaadele. Rada kulgeb Suitsu jõe luhaniidul ja raja lõpus asub taastatud heinaküün. Raja alguses on kuivkäimla.

Märjal ajal on soovitav jalga panna kummikud!

Salevere matkarada

 • Algus ja lõpp: Salevere matkaraja parkla (Salevere küla, Hanila vald, Läänemaa)
 • Pikkus: 1,5 km
 • Tähistus: suunaviidad, infotahvlid
 • Märksõnad: Salevere Salumägi, Silma allikas, muistne kaitserajatise vall, pangaalune salumets ja pangapealne loomets
 • Haldaja: RMK, loodusvaht tel 524 7887

Matkarada läbib looniitu ja piki astangut (kõrgus 5 m) kulgedes läbi laialehist salumetsa. Astangu all on pangamets ja Silmaallikas. Salumäel on muistse kaitserajatise jäänused ja matkarajal on näha madalat kaitsevalli. Raja alguses on kuivkäimla ja puhkekoht.

Kiideva-Puise matkarada

 • Algus ja lõpp: Kiideva küla või Puise küla (lõpp-punkt võib olla erinev)
 • Pikkus: 2,6-6 km 
 • Tähistus: infotahvlid
 • Märksõnad: salumets, Lõpre tamm
 • Haldaja: hetkel puudub

Rada ühendab Matsalu lahe põhjakalda külasid - Kiideva ja Puise. Rajale jääb Nurga puhkekoht.