Noored looduskaitsjad

Euroopa Kaitsealade Liit (EUROPARC Federation) algatas noore looduskaitsja programmi JUNIOR RANGER selleks, et leida noori aktiivseid inimesi, kes on huvitatud loodusest ja tunnevad vastutust Euroopa loodusväärtuste säilimise eest ning soovivad kaasa rääkida Euroopa arengutes.

Junior Ranger kursust korraldatakse Euroopas alates 2002. aastast, Eestis alustati kursustega 2 aastat hiljem. Esimene Matsalu noore looduskaitsja kursus toimus 2013. aastal.

Kursuse eesmärgiks on suurendada noorte keskkonna- ja loodusteadlikkust ning luua ja arendada noorte koostöövõrgustikku rahvusparkide ümber. Tutvutakse looduskaitse praktilise tööga, omandatakse teadmisi rahvuspargi taimestikust ja loomastikust ning arutletakse laiemalt, kuidas muuta maailma paremaks. Kursusel osalenul on lootus esindada Eestit järgmisel aastal rahvusvahelises laagris, mida korraldatakse igal aastal erinevas riigis. Noored tutvuvad uute sõpradega, kellel on sarnane maailmavaade. Üheskoos saab arutleda ja arendada ideid ning mõtteid, mis on kasulikud kohalikule kogukonnale ning loodusele laiemalt. Noorte mõtted ja ideed on kasulikud ka kaitselade paremaks korraldamiseks. Laagrites tehakse ära mitmed vajalikud tööd, mis võivad aidata ohustatud liike ning säilitada kultuuripärandit. Kaitsealade töötajad mõistavad, et nende kogemusi ja teadmisi on vaja jagada noortele, kui tulevastele looduskaitse korraldajatele.

Noore looduskaitsja kursuse lõpetamine Algallika Külalistemajas 06.07.2017. Foto: Nele Sõber

Täiendav info rahvusvahelise programmi kohta Euroopa Kaitsealade Liidu kodulehelt.

Kursuseid korraldab Keskkonnaamet, toetab SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Matsalu rahvuspargi Junior Ranger võrgustiku kontaktisik on Kalle Kõllamaa, tel 504 7219, kalle.kollamaa@keskkonnaamet.ee