Kirikuküla küla, Lääneranna vald, Pärnumaa Küla asub kunagisel laugel rannaastangul. Umbes 1000 aasta eest ulatus Matsalu laht Kirikuküla alla välja. Sadu aastaid kestnud karjatamise tulemusena on siin välja kujunenud väga kaunid maastikud, mis on säilinud tänapäevani. Suitsu jõe äärde viiva tee ääres ning mujalgi kohtab vanu rookatustega talumajasid. Arhitektuurimälestisena on muinsuskaitse alla võetud kunagise Äärenurga küla Tika talu kompleks.