Kutseline kalapüük

Kutseline kalapüük on Matsalu rahvuspargis lubatud üksnes merealal ja vajalik on kaitseala valitseja kooskõlastus.

Kooskõlastuse saavad soovi korral kõik kutselised kalurid ning selle saamiseks tuleb esitada taotlus Keskkonnaametile.

Täiendav info Keskkonnaameti kodulehel.