Kontaktid

Penijõe kontor
Penijõe mõis, Lääneranna vald
90305 Pärnu maakond

Keskkonnaameti üldkontakt: tel 662 5999, info@keskkonnaamet.ee. 

Keskkonnaameti kõigi töötajate kontaktid leiab Keskkonnaameti kodulehelt.

Kui märkate rikkumisi rahvuspargis või abi vajavaid loomi, teavitage sellest riigiinfo telefonil 1247.

Kui soovite spetsialistiga kohtuda, palun leppige kohtumine kokku vähemalt päev varem.

 

Matsalu rahvuspargiga seotud Keskkonnaameti töötajate kontaktid:


Looduskasutuse osakonna juhtivspetsialist

Looduskaitse valdkonna juhtimine Lääne ja Pärnu maakonnas

Meeli Kesküla, tel 5345 4246, meeli.keskula@keskkonnaamet.ee


Looduskasutuse osakonna vanemspetsialist

Rahvaürituste, projekteerimistingimuste, ehituslubade jm kaitseala valitseja kooskõlastused kaitsealal, hoiualal

Helerin Lilleleht, tel 5680 2117, helerin.lilleleht@keskkonnaamet.ee


Looduskaitse planeerimise osakond spetsialist

Kaitse-eeskiri, kaitsekorralduskava

Nele Saluveer, tel 5693 9110, nele.saluveer@keskkonnaamet.ee


Maahoolduse büroo vanemspetsialist

Poollooduslike koosluste hoolduse korraldamine Lääne maakonnas

Kaie Kattai, tel 5300 1870, kaie.kattai@keskkonnaamet.ee


Maahoolduse büroo spetsialist

Poollooduslike koosluste hoolduse korraldamine Pärnu maakonnas, kiskjakahjud

Priit Kukk, tel 5308 8935, priit.kukk@keskkonnaamet.ee


Loodushoiutööde büroo vanemspetsialist

Kaitsealused liigid, võõrliigid, kaitsealused üksikobjektid, linnukahjud

Ilona Lepik, tel 520 1087, ilona.lepik@keskkonnaamet.ee


Looduskasutuse osakond kultuuripärandi spetsialist

Kultuuripärandi koolitused, kultuuripärandi alased seisukohad

Krista Kallavus, tel 522 6139, krista.kallavus@keskkonnaamet.ee


Keskkonnahariduse osakonna spetsialist

Keskkonnahariduslikud õppeprogrammid Pärnu- ja Läänemaal, kodulehe haldus, noore looduskaitsja Junior Ranger koolitusprogramm

Kalle Kõllamaa,  tel 504 7219, kalle.kollamaa@keskkonnaamet.ee


Keskkonnahariduse osakonna spetsialist (lapsepuhkusel)

Keskkonnahariduslikud programmid Läänemaal, kodulehe haldus, noore looduskaitsja Junior Ranger koolitusprogramm

Ave Huugen, tel 5887 1533, ave.huugen@keskkonnaamet.ee


Läänemaa büroo juhataja

Lääne maakonna järelvalve

Liina Simpson, 5680 7267,liina.simpson@keskkonnaamet.ee  


Pärnumaa büroo juhataja

Pärnu maakonna järelvalve

Toomas Õmblus,tel 449 9102, toomas.omblus@keskkonnaamet.ee


Jahinduse ja vee-elustiku büroo jahinduse spetsialist

Jahinduse korraldus

Ivar Marlen, tel 463 6821, 5304 0354, ivar.marlen@keskkonnaamet.ee


Jahinduse ja vee-elustiku büroo vee-elustiku vanemspetsialist

Kalandus, harrastuspüük

Märt Kesküla, tel 523 4410, mart.keskula@keskkonnaamet.ee


Metsaosakond spetsialist

Metsanduslik nõustamine

Pille Kaisel, tel 504 9584, pille.kaisel@keskkonnaamet.ee


 

Matsalu rahvuspargi riigimaadel asuvate külastusrajatiste haldaja on Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK). 

Matsalu rahvuspargiga seotud RMK töötajate kontaktid:


Lääne-Eesti piirkonna külastusala juht

Marju Pajumets, tel 522 0259, marju.pajumets@rmk.ee


Matsalu külastuskeskuse teabejuht

Helle Veltman, tel 472 4236, 513 8783, info.matsalu@rmk.ee


Looduskaitsespetsialist

Bert Holm, tel 5301 0834, bert.holm@rmk.ee


Loodusvaht

Jaan Veltman, tel 524 7887


Kui märkate katkist või lõhutud kaitseala tähist, andke sellest koos täpse kaardi või koordinaatidega teada e-posti aadressil rmk@rmk.ee. Loe külastusvõimalustest lähemalt leheküljelt Loodusega koos.

Lisaks külastuskorraldusele korraldab RMK riigimaadel metsade majandamist ja looduskaitsetöid. RMK tegevustest looduskaitse valdkonnas saab ülevaate RMK kodulehelt.