Turismiettevõtja, kes tegutseb sertifitseeritud kaitseala piirkonnas, esitab ettevõtte kolme aasta tegevuskava Keskkonnaametile. Taotlemise võimalus kuulutatakse välja rahvusparkide sotsiaalmeedia kanalites.

Tegevuskava vorm: MS Word 
Hea tahte lepingu näidis: PDF

tunnistuse näidis
Turismiettevõtja sertifikaadi näidis.

Keskkonnaameti eestvedamisel toimus turismiettevõtjate sertifikaadi taotlemise koolitusprogramm 2021. aasta detsembrist kuni 2022. aasta märtsini. 

7. detsembril 2021 külastati Läänemaal Matsalu piirkonna turismiettevõtjaid ja tutvustati  ettevõtja tegevuskava. 

14. detsembril 2021 toimus veebiseminar:

Ettekanne: Kestliku turismi põhimõtted / Kaisa Linno, MTÜ Lahemaa Turismiühing

Ettekanne: Euroopa Kaitsealade Liidu kestliku turismi sertifikaadi ettevõtja näide Lõuna-Euroopast / Beth Cobo, TRESCÀLIA (incoming travel agency)

18. jaanuaril 2022 toimus koolituspäev Soomaal, kus külastati kohalikke ettevõtjaid ning tutvustati tegevuskava indikaatoreid.

10. veebruaril 2022 toimus veebiseminar, kus vaadati veelkord üle tegevuskava indikaatorid ja jagati esmaseid kogemusi selle täitmisel. 

15. märtsil 2022 toimus Lahemaa rahvuspargis viimane koolituspäev ja külastati piirkonna ettevõtjaid. 

15. aprilliks 2022 esitasid esimesed ettevõtjad oma tegevuskavad Keskkonnaametile, kes vaatas kavad üle ja edastas need Euroopa Kaitsealade Liidu Põhjamaade-Baltimaade sektsiooni hindamiskomisjonile. 2022. aasta juuli lõpus otsustas rahvusvaheline komisjon tunnustada kõiki Eesti turismiettevõtjaid, kes olid sertifikaati taotlenud. Tunnustusüritus toimus 2. veebruaril 2023 Lahemaa rahvuspargis. 

grupifoto kümnest ettevõtjast, kellel sertifikaadid käes
Tunnustuse saanud ettevõtjad koos Keskkonnaameti esindajatega. Foto: Nele Sõber