Turismiettevõtja, kes tegutseb sertifitseeritud kaitseala piirkonnas, esitab ettevõtte kolme aasta tegevuskava Keskkonnaametile. Taotlemise võimalus kuulutatakse välja rahvusparkide sotsiaalmeedia kanalites ja piirkondlike turismiorganisatsioonide kaudu. Hetkel saavad sertifikaati taotleda vaid kolme rahvuspargi - Lahemaa, Soomaa ja Matsalu - turismiettevõtjad.

Tegevuskava vorm: MS Word 
Hea tahte lepingu näidis: PDF

tunnistuse näidis
Turismiettevõtja sertifikaadi näidis.

2023. aastal said tunnustuse kümme ja 2024. aastal üheksa turismiettevõtjat. Tutvu tunnustatud ettevõtjatega lähemalt!

grupifoto kümnest ettevõtjast, kellel sertifikaadid käes
Tunnustuse saanud ettevõtjad koos Keskkonnaameti esindajatega (2023. a). Foto: Nele Sõber

Lisainfo:

Enri Uusna (Lahemaa), enri.uusna@keskkonnaamet.ee

Maigi Säinas (Soomaa), maigi.sainas@keskkonnaamet.ee

Kalle Kõllamaa (Matsalu), kalle.kollamaa@keskkonnaamet.ee

Nele Sõber, nele.sober@keskkonnaamet.ee