Tänaseks on üle Euroopa pälvinud ettevõtja kestliku turismi tunnustuse ligikaudu 200 turismiettevõtjat. 2023. a said kestliku turismi sertifikaadi 10 Eesti turismiettevõtjat. 

Matsalu piirkond

Kodade puhkemaja ja Salevere Salumäe Loovkoda pakuvad loodusturismi- ja majutusteenust, kliendiürituste korraldamist, loov- ja arengulaagrite korraldamist ning konsultatsiooniteenust.

Perenaine Kairi Kübarsepp on restaureerinud ajaloolised hooned – 19. sajandi algupoolel ehitatud magasiaida ja viinaköögi – ning loonud Salevere Salumäe Loovkojast avatud keskuse, kus on ruumi nii loodusest kui loomingust inspireeritud inimestele ja üritustele, töötubadeks, koolitusteks või ka lihtsalt olemiseks. Loovkoja kämpingus pakutakse majutust kuni 40 inimesele. Eraldi on võimalik puhata ka veidi eemal asuvas Kodade puhkemajas. 

Kodades tutvustakse Matsalu rahvuspargi loodust ja kultuuriväärtusi  huvilistele.  Aasta läbi toimuvad linnuretked, matkad, fotokoolitusted, paadisõidud. Samuti korraldatakse ja viiakse läbi erinevaid loodus- ja loomelaagreid.

„Toetame loodust säästvaid jätkusuutlikke eluvõimalusi Matsalu  rahvuspargis, võimaldades osa saada selle pea puutumatust loodusest, kultuuripärandist, vaikusest ja omaette olekust. Otsime elu võimalusi maal, piirkonda ja loodushoidu arendav atraktiivne ja arendav sihtkoht nii eestimaisele kui rahvusvahelisele loodus- ja loominguhuvilisele.“

Tutvu lähemalt: www.kodade.ee

Lahemaa piirkond

Lahemaa Ökoturism pakub loodusretki, seiklusmänge ja keskkonnaharidust.
Tutvu lähemalt: lahemaaturism.ee 

Puhta vee teemapark ja Ubari Loodustarkuse Keskus pakuvad erinevaid teenuseid: matkad, retked, loodusõpe, rekreatsioon ja taastusravi, Loodustarkuse Teadushuvikool, huviringid lastele ja noortele. Eesmärk on tõsta inimeste keskkonnateadlikkust ja propageerida säästvat eluviisi ning näidata seoseid, mida tekitab inimtegevus loodusele.
Tutvu lähemalt: www.metsamoisa.ee, ubari-loodustarkuse-keskus.business.site 

Alutaguse Matkaklubi korraldab jalgsi-, räätsa-, suusa-, tõukeratta- ja korilusmatku valdavalt looduskeskkondades Ida- ja Lääne-Virumaal, Alutaguse ja Lahemaa rahvusparkides. Lisaks on klubi Ida- ja Lääne-Virumaal üks maakonnna suurimate keskkonnahariduse pakkujate seas  u 40 programmiga. Klubi korraldab ka koolitusi (nt matkajuhtide, matkatreenerite, õppeprogrammide juhendajatele), noorte laagreid, matka- ja ronimisvõistluseid ning Seiklusfestivali.

„Oleme oma säästlike matkade, loodusvaatluse matkade, keskkonnahariduse programmide ja koolitustega Lahemaa ja Alutaguse rahvusparkide piirkondades tunnustatud teenusepakkuja ning koostööpartner nii riigiasutustele kui erasektorile. Klubi sisemist kultuuri ja oma välitegevusteenuseid pidevalt parendades ja ajakohastades ning oma partneritega pidevalt häid suhteid hoides tõstame oma tegevuspiirkondades järjepidevalt aktiivtegevuste kvaliteeti, partnerite ja klientide keskkonnateadlikust.“

Tutvu lähemalt: www.matkaklubi.ee

Lobi muuseum korraldab mitmekesiseid programme ja õpiretki Lobineemel. Lobineem on üks pikimaid Lahemaal pakkudes huvilisele maalilisi vaateid looduses ja põnevat avastamist militaarobjektidest ajalooliste maamärkideni, millele pakub täiendust asjakohane narratiiv muuseumi giidilt. Lobi muuseumi esemeline ja vaimne kultuuripärand koos lugude ja legendidega siinsest elust pakub heaolu igale programmis või õpiretkes osalejale elukestvas õppes. Muuseum on tunnustatud „Põhja-Eesti kohalik toit“ kvaliteedimärgise kandja.

„Kaasame osalejad teemadesse ja praktikatesse, milleks on meelelised kogemused, märkamine, loodushoid, keskkonnateadlikkus ja loovus. Paindlikkus, jätkusuutlikud põhimõtted ja väärtustatud kogemuse loomine tagavad huvilistele personaalse lähenemise ning heaolu.“

Tutvu lähemalt: lobimuuseum.weebly.com 

Soomaa piirkond

Matka-Rebane korraldab loodusmatkasid, laagreid, SUP-laua ja kanuuretki tutvustades Soomaad puhke-, loodus- ja kultuuriväärtusliku piirkonnana Eestis ning mujal maailmas propageerides kohalikku kogukonda, teenuseid ja kohalikku toorainet. 

„Osalen aktiivselt kohaliku kogukonna tegemistes ja tegutsen rahvuspargi alal loodust hoides ja seda väärtustades. Matka-Rebane on loodushoidlik – väärtustan ja hoian loodust. Panustan loodushariduse ja looduselamuse jagamisse. Propageerin säästvat ja jätkusuutlikku eluviisi.“

Tutvu lähemalt: www.facebook.com/MatkaRebane


Piesta Kuusikari talus põimuvad kaasaegne talutootmine ja rikkalik kultuuripärand. Algselt 1868. aastal rajatud peretalu taaselustas viies põlvkond 21. sajandil. Nüüdne põhitegevus on maheõunakasvatus ja jätkusuutlik väiketootmine, täpsemalt eriliste õuna- ja marjatoodete valmistamine. Aastaringselt võtab pererahvas vastu külalisi – korraldavad ringkäike ja degustatsioone, tutvustavad maheõunaaeda ja väiketootmist ning jagavad toredaid lugusid talu põnevast ajaloost. Suveperioodil on avatud talukohvik, mis muul ajal toimib ettetellimisel. Talupoest saab kaasa osta Piesta maitseid ja kohalikku keraamikat. Külalised on oodatud pikemalt peatuma Pärnu jõe kaldal asuvas privaatses puhkemajas. 

„Meie visiooni kohaselt võiks Piesta Kuusikaru talu kujuneda Soomaa piirkonna külastajate seas tuntud ja armastatud paigaks, mis pakub mõnusat äraolemist ja inspireerib. Peretalus, kus juba 150 aastat tagasi peeti oluliseks kohalikku elu sh loodust, kultuuri ja koostööd, püüame oma igapäevase tegevusega edasi kanda esivanemate väärtusi, pakkudes keskkonna- ja inimsõbralikku alternatiivi arutule tarbimisele ning mõtestatud hingetõmbeaega linnamelust eemalduda soovijaile.“

Tutvu lähemalt: https://www.piesta.ee/

Tipu Looduskool pakub suurt valikut õppeprogramme lastele alates lasteaiast kuni gümnaasiumini välja. Lisaks korraldatakse matku, laagreid, koolitusi ja loodusõhtuid. Looduskooli juures on kohalik matkarada.
„Oma tegevustega propageerime säästvat arengut ning loodussõbralikku ning jätkusuutlikku eluviisi, hoiame elus kohalikku külaelu ning aitame kaasa Soomaa kultuuripärandi säilitamisele.“

Tutvu lähemalt: www.tipulooduskool.ee/et


Soomaa Puhkeküla asub maalilise Halliste jõe kaldal Soomaa rahvuspargis. Külalisi ootavad jalgsi-, kanuu-, paadi-, jalgratta- ja räätsamatkad, looklevad jõed, liigirikkad luhad ja puisniidud. Soomaa Puhkeküla on väike omapäraste numbritubade, saunade ja karavanipargiga majutusettevõte. 

„Oma külalistele soovime pakkuda veidi mugavust ja romantikat kaunis Eestimaa looduses. Meie jaoks on oluline, et külastajad oleksid kursis rahvuspargi ja matkamise heade tavadega, säästaksid keskkonda ja hoiaksid loodust meie ümber. Tulevikus sooviksime pakkuda lisaks kohalikku toitu oma väikeses kohvikus. Soomaa Puhkeküla missioon on pakkuda külastajatele natuke luksust ja romantikat läbi hea teeninduse ja personaalse lähenemise, et täita kohaliku ja välismaise külastaja vajadusi.“

Tutvu lähemalt: https://www.soomaapuhkekyla.com

Soomaa.com pakub Soomaa rahvuspargis jõematku kanuudel, rabades ja metsas jalutamist ning talviseid tegevusi nagu tõukekelgu- ja räätsamatkasid. Alates 1996. aastast on korraldatud ühepuulootsiku ehituse töötubasid.
„Aitame kaasa kultuuriväärtuste säilimisele ja säästvale kasutamisele, propageerides kohalikku ühepuulootsiku pärandit. Teadmised lootsiku ehitamisest on elav kultuur, mis on Soomaa kaugemates külades püsima jäänud regulaarsete looduslike üleujutuste tõttu, mida kohalikud inimesed nimetavad “viiendaks aastaajaks”. 
Tutvu lähemalt: soomaa.com